Oppfølgingstjenesten på Hjalmar Johansen vgs

Oppfølgingstjenesten (OT) har skoleåret kontor på skolen i 1. etasje ved rådgiverkontorene.

Skoleåret 2020/21 treffer du OT-tjenesten annenhver uke på tirsdag og fredag.

  • Siri Dørdal Gunstensen: Fredag i partallsuker kl 08-00 - 12.00
  • Bernt Baar Kristoffersen: Tirsdag i oddetallsuker kl 12.00 - 15.00

Målgruppen til OT er all ungdom i Vestfold og Telemark mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Ansatte i Oppfølgingstjenesten skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring.

Mer om OT-tjenesten.

Publisert: 19.10.2020 Oppdatert: 20.10.2020 kl.10.24