Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Koordinator fra PP-tjenesten har kontor på i 1. etasje (rom A106).

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Tilmelding til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte.

Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT kan hjelpe til med:

  • Utredning i forhold til vansker
  • Rådgivning/veiledning til foresatte
  • Veiledning til ansatte
  • Samtaler med ungdom og foresatte
  • Samarbeid med andre instanser
  • Sakkyndige vurderinger

Hjalmar Johansen vgs har et formelt samarbeid med den fylkeskommunale PPT.

Tilstedeværelse for PPT 2021/22:

PPT Avdeling Mandag Tirsdag Onsdag
Anne-Lene Wathne Berget RM, ID, MK/PB 0800-1500 0800-1500 0800-1500
Tone Klakegg AHT     0800-1500

 

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 23.09.2021 kl.09.13