Politikontakter

Skolen har godt samarbeid med polititet.

Skolens politikontakter:

Line Nerdrum, tlf. 47978765

Mari Håvardsrud, tlf. 48894801

Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Publisert:

29.09.2020

Oppdatert:

29.09.2020 kl.10.07