Politikontakter

Skolen har godt samarbeid med polititet.

Skolens politikontakter:

Frode Berberg, mobil 48868873

Silje Storemyr Andersen, mobil 48885350

Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Publisert:

29.09.2020

Oppdatert:

27.04.2021 kl.11.18