Servicedesk og IT-support

IT-tjenesten finner du i andre etasje i skolens bibliotek. Du kan ta kontakt i IT-skranken eller på hjvgsitdrift@vtfk.no / 35918313.

Kontakt IT-drift

IT-drift: hjvgsitdrift@vtfk.no / 35 91 83 13

IT-ansvarlig: Jarle O. Vågen
jarle.osmund.vaagen@vtfk.no / 92 04 51 63 / 35 91 83 15

IT-lærling: Filip Borgersen
filip.borgersen@vtfk.no / 35 91 83 13

Kontakt IT pedagogisk bruk

Pedagogisk IT:  Morten Bergheim
morten.bergheim@vtfk.no / 35 91 83 42

Kontorplassen hans er på arbeidsrom for lærere på idrettsavdelingen.