Skriv!

Når du skriver, har du tid til å planlegge, endre og forbedre teksten din. Å skrive godt er en grunnleggende ferdighet du vil ha nytte av hele livet. Det gjør det mulig for deg å kommunisere både på jobb, i studier og privat.

Femavsnittsmetoden

Tekster kan bygges opp eller komponeres på ulike måter. Femavsnittsmetoden er en god oppskrift på hvordan du kan strukturere mange teksttyper.

NDLA - Femavsnittsmetoden

Å skrive fagartikkel

I en fagartikkel skal du fordype deg i et emne. Det er en sjanger der du skal undersøke fakta selv, utforske idéer, drøfte og skrive akademisk.

NDLA - Å skrive fagartikkel 

Å skrive kreativt

De gode ideene og nye innfallsvinklene kan alle oppdage, men det krever litt innsats. Lær deg hvordan tekstene dine kan bli kreative!

NDLA - Å skrive kreativt

Digitale verktøy i skrivingen

NDLA - Bruk digitale verktøy til hjelp i skrivearbeid.


Skriftlig tekstskaping

NDLA - Flere emner om hvordan du kan bli en bedre skriver

Publisert: 13.11.2020 Oppdatert: 21.04.2021 kl.09.50