Skriv!

Når du skriver, har du tid til å planlegge, endre og forbedre teksten din.

Femavsnittsmetoden

Tekster kan bygges opp eller komponeres på ulike måter. Femavsnittsmetoden er en god oppskrift på hvordan du kan strukturere mange teksttyper.

NDLA - Femavsnittsmetoden

Å skrive fagartikkel

I en fagartikkel skal du fordype deg i et emne. Det er en sjanger der du skal undersøke fakta selv, utforske idéer, drøfte og skrive akademisk.

NDLA - Å skrive fagartikkel 

Å skrive kreativt

De gode ideene og nye innfallsvinklene kan alle oppdage, men det krever litt innsats. Lær deg hvordan tekstene dine kan bli kreative!

NDLA - Å skrive kreativt

Digitale verktøy i skrivingen

NDLA - Bruk digitale verktøy til hjelp i skrivearbeid.

 

 

Publisert: 13.11.2020 Oppdatert: 13.11.2020 kl.13.34