Elevdemokrati

Elevrådet 

Elevrådet er det høyeste organet for skolens elever. Elevrådet er samtidig fellesorganet for alle elevene på skolen. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevens arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din.

Elevrådsstyret 2021/2022:
Leder Olav Benham Olsen 3IDA
Nestleder Golan Jamal Goran 2IDA 
Sekretær Noah Herrefoss 1IDC
Styremedlemmer Emma Nesheim 3MEB
Jesper Gjeitanger 3PÅA
Mia Fredriksen Raukleiv 2KOB


Skoleutvalg og skolemiljøutvalg SU/SMU

Skoleutvalg er også skolemiljøutvalg i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Arbeidet i SU/SMU er en del av skolens kvalitets- og utviklingsarbeid.

SU/SMU 2021/22:
Leder (elev) Golan Jamal Goran
Nestleder(elev) Noah Herrefoss
Andre elevrepresentanter

Mia Fredriksen Raukleiv 
Olav Benham Olsen
Emma Arvesen Nesheim
Jesper Gjeitanger

Rektor/skolelederrepresentant Trond Gausnes
Ansattrepresentant(er) Tom Richard Thorstensen
Skoleeierrepresentant Michelle Wirgernes
Representant skolehelsetjenesten Anita Håland
Våre møtereferat fra SU/SMU:

Skoleåret 2021/22:

SU/SMU møtereferat 041021
SU/SMU møtereferat 291121
SU/SMU møtereferat 140222 
SU/SMU møtereferat 250422

 

Russestyret

Avgangselevene velger et russestyre som skal jobbe for et felles beste for årets russekull. Oversikt over Vg3-elever som utgjør russestyret kommer. 

Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev- og lærlingombudet i Vestfold og Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker

Mobbeombud  i Vestfold og Telemark skal bidra til at barn og elever får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole.

Les mer om Elev, - lærling- og mobbeombudet på fylkets nettsider.

Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på www.elev.no.  

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 26.04.2022 kl.08.19