Elevråd

Elevrådet er det høyeste organet for skolens elever. Elevrådet er samtidig fellesorganet for alle elevene på skolen. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevens arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen.

Hvis du har et problem, ta dette opp med tillitseleven, elevrådet, Elevorganisasjonen eller ledelsen ved skolen din. Elev- og lærlingombudet kan bistå med råd og veiledning. Mer informasjon finner du her.

Elev- og lærlingombudet i Telemark skal bistå elever i saker som gjelder:

  • elevers rettigheter
  • elevmedvirkning
  • skolemiljø
  • enkeltsaker

Elevorganisasjonen er en organisasjon for deg som er elev eller lærling under videregående opplæring i Norge. Nettsidene deres finner du på www.elev.no.

 

Elevrådstyret

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 17.06.2020 kl.11.44