Skoledagen vår

Skoledagen består av åtte skoletimer. Skoledagen starter kl. 08.00 og slutter kl. 15.30.

De to siste timene på mandag og den siste timen på onsdag er møtetid for ansatte. Da er det ikke undervisning.

4. time på onsdag er møtetid for elever og lærere. Denne timen kalles for midttimen.

Uketimeplan:

Time/dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1.time
08.00-08.45
         
2. time
08.55-09.40
         
3. time
09.50-10.35
         
4. time
10.45-11.30
    Møtetid
elev/lærer
   
5. time
12.00-12.45
         
6. time
12.55-13.40
         
7. time
13.50-14.35
Fellestid        
8. time
14.45-15.30
Fellestid   Fellestid    

 

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 06.07.2020 kl.10.54