Skrivesenteret

Besøk skolens skrivesenter!

 

Hva kan Skrivesenteret bidra med

 • Tolke oppgaveteksten - avkoding
 • Struktur av tekst
 • Skriverammer og maler til ulike
  sjangere
 • Setningsoppbygging
 • Språklig variasjon
 • Kildebruk - kildehenvisning

Åpningstider 2022/23

Mandag: 5. time 
Tirsdag: 3. - 4. time 
Onsdag: 5. time og 8. time 
Torsdag: 6. time - 7. time 
Fredag: 1. time 

Instagram: hjv.skrivesenteret

Bestill time på Skrivesenteret her

Skrivesenteret ved Hjalmar Johansen VGS

Veiledningsøkten varer 15 minutter per elev.
Veiledning og kurs i klasser varer i 45 minutter.

Hvordan foregår veiledningen på Skrivesenteret?

Veiledning er en metode som innebærer et ønske fra eleven  (veisøker) om å motta veiledning fra en skriveveileder. Det er elevens tekst og det er eleven som bestemmer om han/hun vil følge veilederens råd og tips eller ikke. Teksten er ditt ansvar. En veilednings økt varer i 15 minutter.
 

Prinsipper for en god veiledningsøkt

Når du kommer til Skrivesenteret, skal du forvente at:
 • veileder møter deg forberedt
 • veileder hilser og ber deg gjenta hva du ønsker veiledning på
 • veileder ber deg lese tekstutdraget høyt
 • veileder stiller deg åpne spørsmål om teksten din og lar deg reflektere over egen tekst
 • veileder lytter til deg og kommer med faglig relevant og konstruktiv tilbakemelding
 
Når du kommer til Skrivesenteret, forventer vi at:
 • veisøker møter forberedt
 • veisøker hilser på veileder
 • veisøker leser tekstutdraget høyt
 • veisøker tar notater underveis i veiledningsøkta
 • veisøker selv tar ansvar for egen tekst og er klar over den prosessen tekstrevisjonen er
 
 
 

Publisert: 14.02.2022 Oppdatert: 26.09.2022 kl.13.05