Voksenopplæring

Hjalmar Johansen videregående skole er ansvarlig for undervisningen ved Telemark fengsel, Skien og Kragerø avdeling. Vi har også ansvar for tilbudet på Oppfølgingsklassen Slusa som ligger i Skien.

Telemark fengsel

Skien fengsel er høysikkerhetsfengsel for mannlige innsatte, med 82 plasser.
 
Kragerø fengsel er et høysikkerhetsfengsel for kvinnelige innsatte, med 18 plasser.

Den som soner i et norsk fengsel, har samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene. Skolen legger til rette for undervisning for grunnskole og videregående. Det er undervisning i fellesfag og yrkesfag, noe avhengig av mulighetene i det enkelte fengsel. Skien fengsel har mulighet til opplæring i bl.a. institusjonskokk, - tømrerfaget,- og sveisefaget.

Vi legger til rette for opplæring for alle som vil, dersom det er plass, og dersom det er gjennomførbart for skoleavdelingen og fengslet.

Oppfølgingsklassen Slusa

er et tilbud til voksne som ønsker tett oppfølging av skolefag og hjelp til å mestre hverdagen.

Målgruppene våre er personer som:

  • Soner fengselsstraff i form av elektronisk kontroll eller annen §16-soning
  • Soner fengselsstraff i institusjon (§12)
  • Er prøveløslatt med eller uten vilkår
  • Har sonet ferdig fengselsstraff
  • Er dømt til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
  • Er dømt til samfunnsstraff

http://www.utvei.no/tilbakeforing/oppfolgingsklasser

Det er karriereveileder i begge fengsler og i oppfølgingsklassen Slusa.