Spennende kjemiekskursjon til Oslo


Publisert:

14.05.2019

Oppdatert:

17.09.2020 kl.17.17

Kjemi 1 var så heldige å få komme på besøk til Kjemisk institutt på Universitet i Oslo!

Vi fikk gjøre forsøk på nanolaben sammen med bla flytende krystaller (Mari Røsvik og Magnus Andreassen). Deretter fikk vi et flott foredrag ,hvor et av temaene var: "Kan vi bruke levende bakterier til datalagring?" (Elina Melteig). Til slutt ble det « Knallforelesning i Periodesystemets år» ! (Øystein Foss). Mange tusen takk til alle som stilte opp og gav oss en flott kjemirik dag!