Skole-hjem-samarbeid

Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (Utdanningsdirektoratet)

Hold deg oppdatert i SkoleArena

Vi bruker SkoleArena for registrering av elevenes fravær, termin og standpunktkarakterer. I skoleåret 2020/21 vil det være noe ulike praksis i fylket for tilganger til SkoleArena.

For foresatte/pårørende i tidligere Vestfold

Foresatte/pårørende får tilbud om tilgang og innsyn i SkoleArena.

Tilgang til SkoleArena for foresatte/pårørende i Vestfold


Innsyn i elevenes fravær og terminkarakter

  • Elever under 18 år: Foresatte registrerer seg selv som bruker (se veiledning under) i SkoleArena og legges til av kontaktlærer etter registreringen.
  • Elever over 18 år: Elever over 18 år må gi samtykke før foresatte før elevens foresatte kan få tilgang kan gis. Bruk samtykkeskjemaet:

Samtykkeskjema for elever over 18 år

Foresatte registrerer seg først som bruker (se veiledning under), utfylt skjema leveres så til kontaktlærer, og kontaktlærer legger til den foresatte i SkoleArena (dersom samtykkeskjemaet er fylt ut).


Registrering i SkoleArena for foresatte/pårørende

NB! Vestfold og telemark fylkeskommune må velges som "skoleeier".

Les PDF-dokumentet før du logger deg på første gang som "foresatt":

Veiledning for registrering for foresatte og pålogging til SkoleArena

Selve registreringen skjer på SkoleArenas nettsider etter skolestart, og kontaktlærer legger inn tilgang etter registreringen (NB! Samtykkeskjema (se over) må fylles ut dersom eleven er over 18 år).

NB! Er du ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune? Da må du bruke din private e-postadresse, og ikke fylkeskommunes e-postadresse ved registrering.

For foresatte/pårørende i tidligere Telemark

Skolene i tidligere Telemark har tatt i bruk SkoleArena som en midlertidig løsning i skoleåret 2020/21, og det vil ikke bli lagt tilrette for pålogging for foresatte/pårørende dette skoleåret. 

For å få tilgang til elevens fravær og karakterer, må dere se på informasjonen som er lagret i SkoleArena sammen.

Kontaktinformasjon elev – foresatte/pårørende 

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte/pårørende.

Logg deg inn på Kontaktinformasjon elev - foresatte/pårørende og fyll inn riktige data. 

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Har eleven mottatt varselbrev?

Les om varsel og eventuelt mangel av standpunktkarakterer i ordensreglementet. Se også fraværsreglementet som beskriver regelverk og håndtering av fravær.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Fraværsreglement

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

  • Motivere deg til jevn innsats
  • Forhindre skulk
  • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
  • Bidra til at du mestrer livet
  • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Se også: Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (udir.no)

 

Skoleruta

2020/2021
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) 15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 20
April Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 19
Mai Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai. Fri fredag 14.  mai 17
Juni
Siste skoledag fredag 18. juni 14
2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

 

 

Publisert: 19.08.2020 Oppdatert: 26.08.2020 kl.13.30