Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til elever i grunnskolen og den videregående skolen i Vestfold og Telemark. Det er to ulike systemer for å søke skoleskyss:

Skoleskyss i Vestfold (VKT)     Skoleskyss i Telemark (farte)

Fylkeskommunen skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.

Hva er skoleskyss?

Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og slutttid.

Skoleskyssen blir i hovedsak organisert med det ordinære kollektivtilbudet.

I tillegg blir skoleskyssen organisert med minibuss, taxi eller privat der det mangler kollektivtilbud, eller hvis eleven har dokumenterte medisinske behov for slik skyss.

Elektronisk søknad

Søknader om skoleskyss registreres elektronisk. Det er inntil videre ulike elektroniske systemer for Vestfold og Telemark.

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Vestfold 

Klikk her for elektronisk søknad om skoleskyss i Telemark 

Du må foreløpig søke til det gamle fylket hvor du har din folkeregistrerte adresse.

Regelverk og nettsider

Du finner gjeldene regelverk og informasjon på vkt.no og farte.no

Publisert: 26.03.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11.10