Elevråd og utvalg

Tillitselever skoleåret 2021 -2022

Klasse 

Elevrådsrepresentant 

Varamedlem 

1STA 

   

1STB 

   

1RMA

   

1HOA

   

1TIF

   

2STA

   

2KSA 

   

2BUA 

   

3STA 

   

3STB 

   

3PBA 

   

ATA 

   

Elevrådsstyret 2020-21

Verv: 

Medlemmer i elevrådstyret 

Leder 

 

Nestleder 

 

Vara nestleder 

 

Sekretær 

 

Kasserer 

 

Styremedlem 

 

Skolemiljøutvalget

Klasse

SMU

1ATA

 

1HOA 

 

1STA 

 

2STA 

 

2STB

 

2BUA 

 

3STA

 

Opperasjon peru dagen

 

Russestyret

President  
Visepresident  
Økonomi  
Festsjef  
Sekretær  
Revysjefer  
Terrorsjef  
Aksjonsjef  
Russeprest  

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 15.08.2021 kl.12.07