Søke skoleskyss?


Publisert:

07.07.2020

Oppdatert:

07.07.2020 kl.10.41

Er du elev på videregående skole og har rett på fri skyss, så må du søke om skyss direkte i vår portal MinSkyss

Les mer om skoleskyss og MinSkyss her