Eksamen på Horten vgs

Horten videregående skole har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener ved skolen. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.
Liv-Toril Kvaløyseter
Studiekoordinator