Eksamen på Horten vgs

Horten videregående skole har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener ved skolen. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.

Kontaktinformasjon

Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter.

Eksamenskontoret Vestfold og Telemark

Læreplanverket

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har gitt oss læreplanverket.

Søk fag

Eksamensdatoer våren 2023

Trekk skriftlig eksamen kunngjøres 12. mai kl.09:00 i VIS. Fellessensur skriftlig eksamen er 19. 20. og 21. juni.

Eksamensdatoer sentralgitt skriftlig eksamen våren 2023

Eksamensdatoer lokalgitt skriftlig eksamen våren 2023

Trekk muntlig og muntlig-praktisk eksamen kunngjøres 48 timer før eksamen i VIS. Eksamensdatoer er  7. juni, 8. juni, 9. juni, 13. juni og 14. juni.

Tverrfaglige eksamener yrkesfaglig utdanning. Elevene har fått informasjon på Teams.

Informasjon eleveksamen

Elevene får oppdatert informasjon på Teams/Skolen vår/07 Eksamen. Generell informasjon om eksamen eleveskamen

Informasjon privatisteksamen

Privatistene får oppdatert informasjon fra Eksamenskontoret. I tillegg kan de finne generell informasjon om eksamen privatisteksamen

Retningslinjer

Retningslinjer for lokalgitt eksamen. Inneholder informasjon om sensur, skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, klage, særskilt tilrettelegging og frister.

Les dokument retningslinjer

Eksamensreglement

Reglementet gjelder for elever og privatister Vestfold og Telemark. Inneholder informasjon om før eksamen, gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk, eksamensresultater og klagerett.

Les dokument eksamensreglement

Studiedag

Når elever tar fag som privatist, eller som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, får maksimum én studiedag for hver eksamensperiode. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.

Studiedag innvilges etter søknad/avtale med kontaktlærer.

Syk eksamensdag

Elevene har ansvar for å skaffe dokumentasjon dersom de blir syke til eksamen. Dokumentasjonen skal leveres til eksamensansvarlig Liv Toril Kvaløyseter innen en uke etter eksamensdagen. Manglende dokumentasjon medfører at fraværet blir registrert som ikke møtt. Eleven blir privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Privatister må levere dokumentasjon til Eksamenskontoret i Vestfold og Telemark.

Innlogging eksamen

Link til innlogging

På innlogggingssiden kan du logge deg inn for eksamen, laste ned forberedelsesmateriell og se dine eksamensbesvarelser.

Klage på eksamenskarakter

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.
 
Skriftlig eksamen
Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned.
Elever som har tatt eleveksamen kan lese informasjon i Teams/Skolen vår/07 Eksamen om hvordan de klager.
 
Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk
Du kan bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet.  Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen. Link til klageskjema

Publisert: 08.07.2020 Oppdatert: 03.03.2023 kl.08.28