Eksamen på Horten vgs

Horten videregående skole har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener ved skolen. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.

Kontaktinformasjon

Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter.

Læreplanverket

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har gitt oss læreplanverket.

Søk fag

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer eleveksamen Horten videregående skole høsten 2020

Eksamensdatoer skriftlige eksamener alle fag

Privatister må være spesielt oppmerksom på informasjon fra Eksamenskontoret angående dato, sted og klokkeslett. Følg med på SMS, e-post og privatistweb.

Retningslinjer

Retningslinjer for lokalgitt eksamen. Inneholder informasjon om sensur, skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, klage, særskilt tilrettelegging og frister.

Les dokument

Eksamensreglement

Reglementet gjelder for elever og privatister Vestfold og Telemark. Inneholder informasjon om før eksamen, gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk, eksamensresultater og klagerett.

Les dokument

Studiedag

Du får en studiedag før hver skriftlige eksamen. Dersom eksamen har forberedelsesdag, er denne å regnes som studiedag. Studiedagen kan organiseres som lesedag, eller en kombinasjon av fagdag/fagtorg og lesedag.

Hvis du tar fag som privatist, eller skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, får du maksimum én studiedag for hver eksamensperiode. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.

Studiedag innvilges etter søknad/avtale med kontaktlærer.

Syk eksamensdag

Du har ansvar for å skaffe dokumentasjon dersom du blir syk til eksamen. Dokumentasjonen skal leveres til eksamensansvarlig senest 10 dager etter eksamensdagen. Du har krav på utsatt eksamen første etterfølgende eksamensperiode.

Manglende dokumentasjon medfører at fraværet blir registrert som ikke møtt.  Du blir privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Publisert: 08.07.2020 Oppdatert: 24.09.2020