Eksamen på Horten vgs

Horten videregående skole har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener ved skolen. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.

Kontaktinformasjon

Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter.

Eksamenskontoret Vestfold og Telemark

Eksamen høsten 2021

Informasjon kommer.

Veileder smittevern korona

Utbruddets utvikling kan føre til endringer, og det er derfor viktig å sjekke om det er kommet en ny utgave siden sist du leste. I tillegg vil du få en personlig e-post før eksamensdagen som forteller hvordan eksamensdagen ved Horten videregående skole skal skje i forhold til smittevern. 

Link til veileder

Læreplanverket

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har gitt oss læreplanverket.

Søk fag

Eksamensdatoer

Eksamensdatoer skriftlige eksamener alle fag

Privatister må være spesielt oppmerksom på informasjon fra Eksamenskontoret angående dato, sted og klokkeslett. Følg med på SMS, e-post og privatistweb.

Informasjon eleveksamen

Elevene får oppdatert informasjon på Teams/Skolen vår/06 Eksamen. Generell informasjon om eksamen her.

Informasjon privatisteksamen

Privatisene får oppdatert informasjon fra Eksamenskontoret. I tillegg kan de finne generell informasjon om eksamen her.

Retningslinjer

Retningslinjer for lokalgitt eksamen. Inneholder informasjon om sensur, skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, klage, særskilt tilrettelegging og frister.

Les dokument

Eksamensreglement

Reglementet gjelder for elever og privatister Vestfold og Telemark. Inneholder informasjon om før eksamen, gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk, eksamensresultater og klagerett.

Les dokument

Studiedag

Når elever tar fag som privatist, eller som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, får maksimum én studiedag for hver eksamensperiode. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.

Studiedag innvilges etter søknad/avtale med kontaktlærer.

Syk eksamensdag

På eksamensdagen må du kunne svare ja på disse vilkårene:

  • Jeg er ikke i karantene eller isolert på grunn av koronavirus. 
  • Jeg er i dag frisk og har ingen symptomer på koronasmitte eller andre infeksjonssykdommer som gjør at jeg hoster eller nyser. 

Du har ansvar for å skaffe dokumentasjon dersom du blir syk til eksamen. Dokumentasjonen skal leveres til eksamensansvarlig senest en uke etter eksamensdato. Du har krav på utsatt eksamen første etterfølgende eksamensperiode.

Manglende dokumentasjon medfører at fraværet blir registrert som ikke møtt. Du blir privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Publisert: 08.07.2020 Oppdatert: 24.08.2021 kl.13.36