Eksamen på Horten vgs

Horten videregående skole har ansvar for å gjennomføre alle eleveksamener ved skolen. Privatister skal henvende seg til Eksamenskontoret Vestfold og Telemark.

Kontaktinformasjon

Eksamensansvarlig og kontaktperson på Horten videregående skole er Liv-Toril Kvaløyseter.

Eksamenskontoret Vestfold og Telemark

Læreplanverket

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Utdanningsdirektoratet (UDIR) har gitt oss læreplanverket.

Søk fag

Eksamensdatoer høsten 2021

Eksamensdatoer høsten 2021 som avholdes på Horten vgs. Gjelder kun for elever som har mottatt e-post eller melding på Teams: Horten vgs høst 2021.pdf

Privatister må være spesielt oppmerksom på informasjon fra Eksamenskontoret angående dato, sted og klokkeslett. Følg med på SMS, e-post og privatistweb.

Eksamensdatoer sentralgitt skriftlig eksamen høsten 2021

Eksamensdatoer lokalgitt eksamen høsten 2021

Eksamensdatoer våren 2022

Trekk skriftlig eksamen kunngjøres 12. mai kl.09:00.

Eksamensdatoer sentralgitt skriftlig eksamen våren 2022

Trekk muntlig og muntlig-praktisk eksamen kunngjøres 48 timer før eksamen. Eksamensdatoer er 3.juni, 8.juni, 9.juni, 10.juni og 14.juni.

Informasjon eleveksamen

Elevene får oppdatert informasjon på Teams/Skolen vår/06 Eksamen. Generell informasjon om eksamen her.

Informasjon privatisteksamen

Privatisene får oppdatert informasjon fra Eksamenskontoret. I tillegg kan de finne generell informasjon om eksamen her.

Retningslinjer

Retningslinjer for lokalgitt eksamen. Inneholder informasjon om sensur, skriftlig eksamen, muntlig og muntlig-praktisk eksamen, praktisk eksamen, klage, særskilt tilrettelegging og frister.

Les dokument

Eksamensreglement

Reglementet gjelder for elever og privatister Vestfold og Telemark. Inneholder informasjon om før eksamen, gjennomføring av eksamen, brudd på reglene, fusk eller forsøk på fusk, eksamensresultater og klagerett.

Les dokument

Studiedag

Når elever tar fag som privatist, eller som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen, får maksimum én studiedag for hver eksamensperiode. Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.

Studiedag innvilges etter søknad/avtale med kontaktlærer.

Syk eksamensdag

Du har ansvar for å skaffe dokumentasjon dersom du blir syk til eksamen. Dokumentasjonen skal leveres til eksamensansvarlig senest en uke etter eksamensdato. Du har krav på utsatt eksamen første etterfølgende eksamensperiode.

Manglende dokumentasjon medfører at fraværet blir registrert som ikke møtt. Du blir privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

På eksamensdagen må du kunne svare ja på disse vilkårene:

  • Jeg er ikke i karantene eller isolert på grunn av koronavirus. 
  • Jeg er i dag frisk og har ingen symptomer på koronasmitte eller andre infeksjonssykdommer som gjør at jeg hoster eller nyser. 

Publisert: 08.07.2020 Oppdatert: 30.11.2021 kl.10.04