Hjem-skole samarbeid

Nyttig informasjon for foresatte for elever ved Horten videregående skole.

Over 18 år

Horten videregående skole gir foresatte informasjon om fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Når eleven fyller 18 år, endres samarbeidsformen. Informasjon fra skolen til foresatte kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven.

Oversikt klasser og kontaktlærere

Oversikt kontaktlærere 2020-21.pdf

Ungdataundersøkelsen 2021

Ungdata er en ungdomsundersøkelse som skal gi et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Alle kommuner og videregående skoler i Vestfold og Telemark deltar. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk på skolen sammen med en voksenperson i klasserommet i perioden 1. til 19. mars. Personvernet skal godt ivaretas. Det er frivillig å delta, og den som deltar kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdataundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre. 

Se informasjonsskriv til foresatte

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 08.07.2021 kl.10.54