Hjem-skole samarbeid

Nyttig informasjon for foresatte for elever ved Horten videregående skole.

Skolearena - tilgang for foresatte

Horten videregående skole bruker SkoleArena til å registrere elevens fravær, terminkarakterer og standpunktkarakterer. Fraværsoversikten viser i tillegg til fravær: merknader, varselbrev, registrerte fraværsmeldinger og felt for å legge inn en ny melding om framtidig fravær.

Som foresatt til elever under 18 år, kan du bruke SkoleArena med egen innlogging. Hvis eleven er over 18 år, må eleven først gi foresatte samtykke på samtykkeskjema.

Når foresatte er tilkoblet til SkoleArena, sendes varsler på e-post. Varslene skjer ved vurdering, elevresultat og dagens første fravær. Foresatte kan velge bort uønsket informasjon i Min profil når de er logget inn.

Innlogging

Registrering som ny bruker (instruksjonvideo øverst til høyre)

Veilednng for ny foresattbruker

Hjelp og tilbakemeldinger

Pedagogisk service, Horten vgs, Liv-Toril Kvaløyseter: send epost

Samtykkeskjema - foresatte for elever over 18 år

Horten videregående skole gir foresatte informasjon om fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Når eleven fyller 18 år, endres samarbeidsformen. Informasjon fra skolen til foresatte kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven.

Oversikt klasser og kontaktlærere

Oversikt kontaktlærere 2020-21.pdf

Skoleinfohefte 2020/21

Her finner du mye informasjon om skolehverdagen vår.

Ungdataundersøkelsen 2021

Ungdata er en ungdomsundersøkelse som skal gi et innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Alle kommuner og videregående skoler i Vestfold og Telemark deltar. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk på skolen sammen med en voksenperson i klasserommet i perioden 1. til 19. mars. Personvernet skal godt ivaretas. Det er frivillig å delta, og den som deltar kan når som helst trekke seg fra undersøkelsen. Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer.

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdataundersøkelsen

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre. 

Se informasjonsskriv til foresatte

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 04.02.2021 kl.14.21