Hjem-skole samarbeid

Nyttig informasjon for foresatte for elever ved Horten videregående skole.

Over 18 år

Horten videregående skole gir foresatte informasjon om fravær, karakterer, varsler og vesentlige forhold som gjelder selve skolesituasjonen. Når eleven fyller 18 år, endres samarbeidsformen. Informasjon fra skolen til foresatte kan fortsatt gis, men det krever samtykke fra eleven.

Oversikt kontaktlærere

Kontaktlærere.pdf

Her finner du kontaktinfo til den du søker:

Finn en ansatt

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig frivillig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen skjer i uke 49 og 50.

Se informasjonsskriv til foresatte

Tema og spørsmål i undersøkelsen

Tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker

Horten videregående skole legger til rette for elever som har lese- og/eller skrivevansker. Vi har et system for kartlegging, tiltak og oppfølging for denne elevgruppen.

Hjelp til elever som strever med å lese og/eller å skrive
Ved skolestart følger vi opp alle elever som har dokumentasjon på at de har lese- og/eller skrivevansker. Vi sørger for at lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og/eller skrivevansker.

Vi kan utføre kartleggingstester som kan gi indikasjon på lese- og/eller skrivevansker og henvise eleven videre til utredning til PPT ved behov.  Rådgiver i samarbeid med lærerne tilrettelegger og har opplæring i de hjelpemidlene som eleven trenger.

Hjelpemidler og rettigheter i skolehverdagen
Elever med lese- og skrivevansker har rett til ulike hjelpemidler som for eksempel digitale læremidler, rettskrivingsprogram, lydbøker og andre tilrettelagte hjelpemidler. Rådgiver og/eller andre fagpersoner gir veiledning i bruk av ulike hjelpemidler.

Hjelpemidler og rettigheter ved prøver og til eksamen
Har eleven behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, får de hjelp til å søke om dette. Elevens rådgiver bidrar eleven i å søke om tilretteleggingen. 

Trenger du mer informasjon om vår tilrettelegging og elevens rettigheter? Ta kontakt med leder av elevtjenesten: Mette Ingels

Mette Ingels

Avdelingsleder elevtjenesten

mette.ingels@vtfk.no

97 54 76 37

Rådgiver for: 

  • Studiespesialisering Vg1
  • Salg, service og reiseliv

Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø (Utdanningsdirektoratet)

Tilgang til Visma InSchool for foresatte

Les om tilgang for foresatte/kontaktperson for elever under 18 år. 

Kontaktinformasjon foresatte/pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte/pårørende. For elever under 18 år har skolen denne informasjonen i systemet Visma InSchool, men for elever over 18 år må informasjonen fylles ut via eget skjema.

Det er eleven som selv må logge seg inn i skjemaet for å registrere foresatte/pårørende sin kontaktinformasjon.

Registrer kontaktinformasjon

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å få fylt ut skjemaet. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Har eleven mottatt varselbrev?

Les om varsel og eventuelt mangel av standpunktkarakterer i ordensreglementet. Se også fraværsreglementet som beskriver regelverk og håndtering av fravær.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - ukrainsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - polsk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Ordensreglement - litauisk

Rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Klikk her for rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Fraværsreglement 

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

  • Motivere deg til jevn innsats
  • Forhindre skulk
  • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
  • Bidra til at du mestrer livet
  • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Les mer om fraværsreglene i videregående skole på Udir.no.

 

Skoleruta

2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 18. mai
NB! 19. mai er skoledag for de som skal ha eksamen eller forberedelsesdag til eksamen (trekket gjøres kjent 12. mai). Fridag for de som ikke har eksamen/forberedelsesdag
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Torsdag 15. juni - Siste skoledag for de som har eksamen/forberedelsesdag 19. mai
Fredag 16. juni - Siste skoledag for alle andre
12
2023/2024
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 21. august 9
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober t.o.m. fredag 13. oktober) 17
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar) 16
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april 16
April Fri 2. påskedag 1. april 21
Mai Offentlig fridag onsdag 1. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai
Fri 10. mai
Offentlig fridag fredag 17. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag 20. mai
18
Juni
Siste skoledag fredag 21. juni 15
2024/2025
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 19. august 10
September   21
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 7. oktober t.o.m. fredag 11. oktober) 18
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) 15
Mars   21
April Påskeferie f.o.m. mandag 14. april t.o.m. mandag 21. april 16
Mai

Offentlig fridag torsdag 1. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 29. mai


20

Juni

Offentlig fridag 2. pinsedag 9. juni
Siste skoledag torsdag 19. juni


13

 

 

 

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 15.11.2022 kl.10.39