Inntak/ skoleplass

Klar for skolestart

Inntakskontoret

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for ungdom og voksne, fagskole yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole med åtte ulike linjefag.

E-post: inntak@vtfk.no
Telefon 35 91 73 70

Mer informasjon

Horten videregående skole

Horten videregående skole tar over ansvaret for inntak og skoleplasser 6. august.

Kontaktperson: Liv Toril Kvaløyseter

E-post: livtoril.kvaloyseter@vtfk.no

Søknadsfrister inntak

  • 1. februar inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling.
  • 1. mars inntak videregående skole ordinære søkere 

Innen 30. april kan søknaden endres, og henvendelsen må skje direkte til inntakskontoret.

Vigo.no er nettstedet for søking til videregående skoler.

Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din.

Hovedinntak 10. juli

Hovedinntaket utføres av inntakskontoret. Svarfrist ca. en uke. Du risikerer å miste tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass hvis du ikke overholder svarfristen.

Les mer om svar.

Sisteinntak 6. august

Sisteinntak utføres av inntaskontoret. Svarfrist ca. en uke.

Ventelister

Horten videregående skole mottar ajourførte ventelister 6. august. Listene er rangert av inntakskontoret i fylket, og vi følger listene. Så snart det er ledig skoleplass, tar vi kontakt. Kontakt skjer på denne måten:

  • Du får oppringing fra mobil 90725899 - inntaksansvarlig Liv-Toril Kvaløyseter
  • Hvis du ikke svarer på telefonen, vil vi legge igjen en beskjed på SMS og e-post. Ta kontakt med oss så snart som mulig. 
  • Du vil få en frist på å svare JA eller NEI på om du ønsker å ta skoleplassen du blir tilbudt.

Det kan ta tid, og krever tålmodighet å være på venteliste. Skolestart er 17. august, og erfaringsmessig skjer ikke så mye på ventelistene før vi er kommet i gang med den første uken.

Hvis du ønsker å bli registrert på ny vensteliste, gi beskjed til inntaksansvarlig så snart som mulig. Send e-post  til livtoril.kvaloyseter@vtfk.no. Registreringen skjer i den rekkefølgen henvendelsene blir mottatt. For elever på skolen er det også mulig å komme innom kontoret 2326, eller sende chatmelding på Teams. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få umiddelbart kontakt på telefon de første ukene.

Inndeling av klasser

Alle elever har fått tildelt klasse ved skolestart 17. august. Det kan skje endringer helt inntil skolestart, og vi ønsker ikke spørsmål angående klasser i forkant.

Henvendelser angående klassebytte skal gis til avdelingsleder eller rådgiver. Det må være tungtveiende grunner, og forutsetter at det er ledig plass.

Publisert: 06.07.2020 Oppdatert: 23.09.2020 kl.16.20