Inntak/ skoleplass

Klar for skolestart

Inntakskontoret

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for ungdom og voksne, fagskole yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole med åtte ulike linjefag.

E-post: inntak@vtfk.no
Telefon 35 91 73 70 (sommertid 20. juni til og med 19. august. Telefon besvares 09:00-14:00)
Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien

Mer informasjon

Horten videregående skole

Horten videregående skole tar over ansvaret for inntak og skoleplasser 3. august.

Kontaktperson: Liv Toril Kvaløyseter

E-post: livtoril.kvaloyseter@vtfk.no

Søknadsfrister inntak

  • 1. februar inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling.
  • 1. mars inntak videregående skole ordinære søkere
  • Innen 30. april kan søknaden endres, og henvendelsen må skje direkte til inntakskontoret.
  • 1. juli - Frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark hvis du i søknaden har krysset av for flyttet til Vestfold og Telemark. 
  • 1. juli - registrere forhåndssvar på vigo

Hovedinntak 7. juli

Hovedinntaket utføres av inntakskontoret og publiseres kl. 08:00. Inntaket er for ordinære og individuelle søkere med ungdomsrett. Søkerne mottar SMS, og må svare på skoleplass/venteplass innen to uker. Søkeren risikerer å miste tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass hvis søkeren ikke overholder svarfristen. Søkere som har registrert forhåndssvar trenger ikke å registrer flere svar på sin søknad, med mindre de ønsker å si nei til skoleplass eller venteplass.

Søkere med rett til Vg4 Påbygg etter yrkeskompetanse etter §3-1 blir med i hovedinntaket. 

Sisteinntak 3. august

Sisteinntak utføres av inntakskontoret. I dette inntaket tas også voksne søkere med. Hvis du ikke ønsker skoleplassen, gi Horten videregående skole beskjed. Send e-post til livtoril.kvaloyseter@vtfk.no.

Før siste inntaket sender inntakskontoret purring til de søkere som ikke har svart.

Svar

Vigo er nettstedet for søking til videregående skoler. Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din.

Les mer om svar

Ventelister

Horten videregående skole mottar ajourførte ventelister 3. august. Listene er rangert av inntakskontoret i fylket, og vi følger listene. Så snart det er ledig skoleplass, tar vi kontakt. Kontakt skjer på denne måten:

  • Du får oppringing fra mobil 90725899 - inntaksansvarlig Liv Toril Kvaløyseter
  • Hvis du ikke svarer på telefonen, vil vi legge igjen en beskjed på SMS og e-post. Ta kontakt med oss så snart som mulig. 
  • Du vil få en frist på å svare JA eller NEI på om du ønsker å ta skoleplassen du blir tilbudt.

Det kan ta tid, og krever tålmodighet å være på venteliste. Først skolestart, og erfaringsmessig skjer ikke så mye på ventelistene før vi er kommet i gang med den første uken.

Hvis du ønsker å bli registrert på ny vensteliste, gi beskjed til inntaksansvarlig så snart som mulig. Send e-post  til livtoril.kvaloyseter@vtfk.no. Registreringen skjer i den rekkefølgen henvendelsene blir mottatt. For elever på skolen er det også mulig å komme innom kontoret 2326, eller sende chatmelding på Teams. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få umiddelbart kontakt på telefon de første ukene.

Vigo

Elever kan finne informasjon om søknad, inntak og ventelisteplass ved innlogging på Vigo. De videregående skolene tar over inntaket 3. august, og informasjonen på Vigo vil ikke oppdateres etter denne datoen. Ta direkte kontakt med skolene for å få riktig informasjon om inntak og plass på ventelistene.

Inndeling av klasser

Alle elever har fått tildelt klasse ved skolestart. Det kan skje endringer helt inntil skolestart, og vi ønsker ikke spørsmål angående klasser i forkant.

Henvendelser angående klassebytte skal gis til avdelingsleder eller rådgiver. Det må være tungtveiende grunner, og forutsetter at det er ledig plass.

Inntaksregler og poengberegning

Fylkene har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på. I Vestfold og Telemark er det nærskoleprinsipp, og dette gir 100 poeng ekstra. Elever som søker på studiespesialisering vg2 og vg3 får i tillegg skolepoeng for å kunne fortsette på egen skole.

Link til informasjon.

Link til informasjon om nærskoleprinsippet.

 

Publisert: 06.07.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11.19