Vitnemål/kompetansebevis

Skolen skriver ut vitnemål og kompetansebevis til alle elever, med unntak av Vg1 yrkesfag og Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Vitnemål og kompetansebevis er begge sluttdokumentasjon fra skolen.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 
NB! Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille vitnemål/kompetansebevis?

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille fag/svennebrev?

I gamle Vestfold:

Send e-post med hva slags dokumentasjon du trenger til seksjon for fag- og yrkesopplæring. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

I gamle Telemark:

Duplikat av fag/svennebrev må bestilles på eget skjema.

Bestilling av duplikat

For privatister

Send e-post til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring om hva slags dokumentasjon du trenger. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha vitnemål for et 3-årig løp, er det eksamenskontoret som må skrive ut vitnemålet til deg. Send  e-post med fullt navn og adresse til seksjon for inntak, eksamen og voksenopplæring.

NB! Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.

Vitnemål våren 2020

Elevene har fått fullverdig vitnemål selv om eksamen ble avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Vi kommer til å lage nye vitnemålsmerknader som skal brukes på årets vitnemål i videregående opplæring. Det vil komme informasjon om merknadstekst på et senere tidspunkt. Vitnemålet eksporteres til nasjonal vitnemålbase,NVB, samtidig med utskrift på papir. Elever må selv sjekke at vitnemålet er kommet inn i NVB. Samordna opptak benytter NVB når det kjøres opptak til høgskoler og universiteter.

Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemål utstedes til alle avgangselever som har oppnådd generell studiekompetanse innenfor normaltid som er 3 år. Vitnemålet skrives ut siste uken i juni og sendes eleven på den postadressen skolen har registrert. Vitnemålet eksporteres til nasjonal vitnemålbase,NVB, samtidig med utskrift på papir. Elever må selv sjekke at vitnemålet er kommet inn i NVB. samordna opptak benytter NVB når det kjøres opptak til høgskoler og universiteter.

Kompetansebevis

  • Kompetansebevis utstedes til Vg2 og Vg3 yrkesfag og er å anse som sluttdokumentasjon.
  • Elever som ikke har bestått alle fag i et studieforberedende utdanningslø får kompetansebevis etter Vg3

Kompetansebevis eksporteres ikke til NVB.

Nytt vitnemål eller nytt kompetansebevis

Dersom du ønsker nytt vitnemål hvor fag tatt som privatist skal legges inn eller erstatte eksisterende fag må du sende en e-post til skolens epostmottak. Dokumentasjon på fag som er tatt som privatist i Vestfold fylkeskommune behøver du ikke sende oss, for disse resultatene har vi tilgang til. Dokumentasjon stemplet rett kopi sendes/leveres skolen. Alternativt at du logger deg på privatistweb i skolens påsyn slik at vi kan se resultatene dine. Avtaler gjøres per e-post. Siste frist for å sende inn ønske om nytt eller oppdatert vitnemål er 26. juni om ikke annen avtale er gjort med oss. Når slik frist er overholdt utsteder vi nytt vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli.

Ved alle henvendelser oppgi 11sifret fødselsnummer, navn, adresse og mobilnummer.
Duplikater skrives ikke ut, men man kan få kopi av det som er i skolens arkiv.

Vitnemål på engelsk

Send epost til skolens epostmottak

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du selv kontakte en godkjent translatør.

Generell studiekompetanse 23/5-regelen

Les hvilke krav som gjelder på samordnaopptak.no

Fag og fagkoder for studiekompetanse når du skal melde deg opp til privatisteksamen. Link

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 27.01.2021 kl.14.30