Vitnemål/kompetansebevis

Skolen skriver ut vitnemål og kompetansebevis til alle elever, med unntak av Vg1 yrkesfag og Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Vitnemål og kompetansebevis er begge sluttdokumentasjon fra skolen.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å bestille nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Vitnemål våren 2020

Elevene har fått fullverdig vitnemål selv om eksamen ble avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Vi kommer til å lage nye vitnemålsmerknader som skal brukes på årets vitnemål i videregående opplæring. Det vil komme informasjon om merknadstekst på et senere tidspunkt. Vitnemålet eksporteres til nasjonal vitnemålbase,NVB, samtidig med utskrift på papir. Elever må selv sjekke at vitnemålet er kommet inn i NVB. Samordna opptak benytter NVB når det kjøres opptak til høgskoler og universiteter.

Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemål utstedes til alle avgangselever som har oppnådd generell studiekompetanse innenfor normaltid som er 3 år. Vitnemålet skrives ut siste uken i juni og sendes eleven på den postadressen skolen har registrert. Vitnemålet eksporteres til nasjonal vitnemålbase,NVB, samtidig med utskrift på papir. Elever må selv sjekke at vitnemålet er kommet inn i NVB. samordna opptak benytter NVB når det kjøres opptak til høgskoler og universiteter.

Kompetansebevis

  • Kompetansebevis utstedes til Vg2 og Vg3 yrkesfag og er å anse som sluttdokumentasjon.
  • Elever som ikke har bestått alle fag i et studieforberedende utdanningslø får kompetansebevis etter Vg3

Kompetansebevis eksporteres ikke til NVB.

Nytt vitnemål eller nytt kompetansebevis

Dersom du ønsker nytt vitnemål hvor fag tatt som privatist skal legges inn eller erstatte eksisterende fag må du sende en e-post til skolens epostmottak. Dokumentasjon på fag som er tatt som privatist i Vestfold fylkeskommune behøver du ikke sende oss, for disse resultatene har vi tilgang til. Dokumentasjon stemplet rett kopi sendes/leveres skolen. Alternativt at du logger deg på privatistweb i skolens påsyn slik at vi kan se resultatene dine. Avtaler gjøres per e-post. Siste frist for å sende inn ønske om nytt eller oppdatert vitnemål er 26. juni om ikke annen avtale er gjort med oss. Når slik frist er overholdt utsteder vi nytt vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli.

Ved alle henvendelser oppgi 11sifret fødselsnummer, navn, adresse og mobilnummer.
Duplikater skrives ikke ut, men man kan få kopi av det som er i skolens arkiv.

Vitnemål på engelsk

Send epost til skolens epostmottak

Skal vitnemål skrives ut på andre fremmedspråk enn engelsk, må du selv kontakte en godkjent translatør.

Generell studiekompetanse 23/5-regelen

Les hvilke krav som gjelder på samordnaopptak.no

Fag og fagkoder for studiekompetanse når du skal melde deg opp til privatisteksamen. Link

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 27.01.2021 kl.14.30