Arrangementer

Biblioteket gjennomfører allsidige og spennende arrangementer for skolens elever og ansatte. Det blir lagt stor vekt på variasjon i temaene i forelesningene/arrangementene, slik at det blir et attraktivt tilbud for de ulike studieretningene ved skolen vår. Arrangementansvarlig er Sissel Andreassen (epost: sissel.andreassen(at)vtfk.no).

Arrangementene har tidligere vært svært vellykkede og tilbakemeldingene gode. Dette har resultert i at vi vil fortsette å tilby tilsvarende arrangementer for våre elever og ansatte i årene som kommer. Vi prøver å komme med minimum et tilbud til de ulike avdelingene/studieretningene gjennom skoleåret. Tilbudet skal være relevant og aktuelt for elevgruppene arrangementet gjelder for. Vi inviterer blant annet forfattere, organisasjoner, ulike institusjoner og institutter.

Siste arrangement i mai 2021 foregikk digitalt på Teams med besøk fra veivisere fra "Informasjonstiltak om antisemittisme".

Veivisere fra "Informasjonstiltak om antisemittisme"

Tidligere arrangementer fra 2013 - 2019

2019
Veiviserprogrammet "Informasjonstiltak om antisemittisme"
Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Antirasistisk senter
Shurika Hansen "Prosjekt frihet"

2018
Forfatter Mona Levin
Politiker og samfunnsdebattant Anahita Jafari
Shurika Hansen "Prosjekt frihet"
Randi P. Heimstad - koordinator for "Livsglede for eldre"
Verdidebatt på dagsorden
Filosof og forfatter Henrik Syse

2017
Vidaråsen landsby i Andebu (utflukt med elever)
Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Veiviserprogrammet "Informasjonstiltak om antisemittisme"
Forfatter og menneskerettighetsforkjemper Muhammad Mostafaei
Forfatter Elisabeth Hammer

2016
Veiviserprogrammet "Informasjonstiltak om antisemittisme"
Marius Løken "Overlevende fra Halloween-drapet i 2011"
Vidaråsen landsby i Andebu (utflukt med elever)
Sannhetsvitne fra annen verdenskrig Maria Gabrielsen
Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Forfatter Maria Navarro Skaranger

2015
Forfatter Trond Einar Frednes
Driftssjef Trond Knapstad ved RS Sjøredningsskolen, Bakkenteigen (utflukt med elever)
Tone Mathisen "En blinds hverdag"
Elling Tveit fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Antirasistisk senter
Europatimen - NHO

2014
Forfatter Samuel Massie "Hold fast: en ung manns forvandling fra skoletaper til verdenserobrer"
Forfatter Jørn Lier Horst
Israels diplomat George Deek
Sannhetsvitne fra annen verdenskrig Maria Gabrielsen
Litteraturviter Jostein Sand Nilsen
Forfatter Kjetil Johnsen
Incestsenteret i Vestfold ved sosialkonsulent Kristine Gøthesen
Statsviter og forfatter Åse Thomassen
Barnevernspedagog og cand.polit. Jan Storø

2013
Generalmajor Robert Mood
Sannhetsvitne fra annen verdenskrig Maria Gabrielsen
Vestfold interkommunale brannvesen "Feieryrket"
Forfatterne Lian Kirksæther og Ihrén Abrahamsson "Sensitiv og sterk"
Forfatter Kjersti Annesdatter Skomsvold "Et ungt menneskes kamp med sykdommen ME"

Publisert: 12.01.2018 Oppdatert: 10.05.2021 kl.12.55