Litteraturformidling

Litteraturformidling er et av hovedområdene til biblioteket. Vi presenterer forskjellige bøker ved forespørsel enten i klasserommet eller på biblioteket. Ved begynnelsen av skoleåret hvert år setter vi igang et lesestimuleringsprosjekt for våre yrkesfaglige elever på Vg1.
Forsider av bøker som er med i Leseprosjektet for Vg1 YF

Leseprosjektet for Vg1 YF

Leseprosjektet for YF er et lesestimuleringstilltak for å øke motivasjon og leselyst blant våre elever. Dette vil igjen føre til økt leseferdigheter slik som ordforråd, lesehastighet og ikke minst leseforståelse. Leseprosjektet vant Bibliotekprisen i Vestfold 2012.
Ta kontakt med biblioteket for mer informasjon. Vi deler gjerne våre erfaringer til andre skoler og interesserte.

Alle Vg1 elevene på YF er hvert skoleår med i leseprosjektet. Hensikten med prosjektet er å gjøre elevene til bedre lesere. Lesing er en grunnleggende ferdighet som gjør at elevene lettere forstår fagtekst i alle fag. Prosjektet går over 6-8 uker. Avdelingslederen vil sette opp en oversikt over hvilke timer det gjelder og informere aktuelle lærere. I lesetimene skal også læreren lese en bok sammen med elevene. Det er viktig å være en god rollemodell og en god ambassadør for lesningen. I tillegg oppfordres elevene til å lese 30 minutter hver dag utenfor skoletiden.

Biblioteket gir bokpresentasjoner for de ulike klassene. Det vil si at hver klasse får presentert ca. 8-16 bøker hver og det vil gi mulighet for å velge blant flere presenterte bøker. Totalt inneholder bokstammen med klassesett i leseprosjektet over 70 ulike titler. Bibliotekarene har tatt for seg tilgjengelig ungdomslitteratur og har lest og vurdert de ulike bøkene som blir presentert for elevene. Selve presentasjonen ser vi på som en viktig faktor for å inspirere og vekke interessen for lesing. I presentasjonen bruker vi videosnutter for å forsterke anmeldelsene vi gir av bøkene.

Skoleåret 2021/2022:

I 2021 har vi fornyet leseprosjektet vårt i henhold til Fagfornyelsen. Med tanke på at vg1-elever på yrkesfag ikke har norsk som fag, bare engelsk, valgte vi å presentere bøker på engelsk. Elevene fikk tre lesetimer i uka, to i engelsktimene og én i programfag. I tillegg til dette fikk alle vg1-klasser på yrkesfag tilbud om aktivitetstimer med flere spennende og fagrelaterte aktiviteter å velge mellom. Her var det både «kjøleskapspoesi» på engelsk, buttons-produksjon og One night werewolf spillsesjon (på engelsk). Det ble mange morsomme og høylytte diskusjoner i løpet av spilleøktene. I etterkant av leseperioden lager elevene boktrailere på engelsk på grunnlag av de bøkene de leste.

2011 - 2020 (historikk):

Fra uke 38 var alle Vg1 elevene på YF med på leseprosjektet. Prosjektet varte i 8 uker og elevene leste hver dag 1. skoletime (45 minutter). Elevene leste bøker på norsk. De bøkene vi presenterte inngikk senere i flere konkurranser slik som bokkrig, bokquiz og boktrailer. Konkurransene utelukket selvfølgelig ikke at elevene kunne velge andre bøker å lese.

Bokpresentasjoner

Vi tilbyr bokpresentasjoner både i norsk/nynorsk og engelsk-fagene for alle våre elever på skolen. Bokutvalget blir tilpasset i forhold til bestillingen. Ta kontakt med biblioteket for å bestille time.

Publisert: 09.01.2018 Oppdatert: 16.12.2021 kl.13.09