Litteraturformidling

Litteraturformidling er et av hovedområdene til biblioteket. Vi presenterer forskjellige bøker ved forespørsel enten i klasserommet eller på biblioteket. Ved begynnelsen av skoleåret hvert år setter vi igang et lesestimuleringsprosjekt for våre yrkesfaglige elever på Vg1.
Forsider av bøker som er med i Leseprosjektet for Vg1 YF

Leseprosjektet for Vg1 YF

Leseprosjektet for YF er et lesestimuleringstilltak for å øke motivasjon og leselyst blant våre elever. Dette vil igjen føre til økt leseferdigheter slik som ordforråd, lesehastighet og ikke minst leseforståelse. Leseprosjektet vant Bibliotekprisen i Vestfold 2012.
Ta kontakt med biblioteket for mer informasjon. Vi deler gjerne våre erfaringer til andre skoler og interesserte.

Alle Vg1 elevene på YF er fra og med uke 38 hvert skoleår med i leseprosjektet. Hensikten med prosjektet er å gjøre elevene til bedre lesere. Lesing er en grunnleggende ferdighet som gjør at elevene lettere forstår fagtekst i alle fag. Prosjektet går over 8 uker. Det legges opp til 45 minutter stillelesing hver dag på skolen. Avdelingslederen vil sette opp en oversikt over hvilke timer det gjelder og informere aktuelle lærere. I lesetimene skal også læreren lese en bok sammen med elevene. Det er viktig å være en god rollemodell og en god ambassadør for lesningen. I tillegg oppfordres elevene til å lese 30 minutter hver dag utenfor skoletiden.

Biblioteket gir bokpresentasjoner for de ulike klassene. Det vil si at hver klasse får presentert ca. 8-16 bøker hver og det vil gi mulighet for å velge blandt flere presenterte bøker. Totalt inneholder bokstammen med klassesett i leseprosjektet over 70 ulike titler. Bibliotekarene har tatt for seg tilgjengelig ungdomslitteratur og har lest og vurdert de ulike bøkene som blir presentert for elevene. Selve presentasjonen ser vi på som en viktig faktor for å inspirere og vekke interessen for lesing. I presentasjonen bruker vi videosnutter for å forsterke anmeldelsene vi gir av bøkene. De bøkene vi presenterer inngår senere i konkurransen bokkrig, bokquiz og boktrailer. Det utelukker selvfølgelig ikke at elevene kan velge andre bøker å lese.

Konkurranser i leseprosjektet

Bokkrig
Elevene skal stemme på den beste boka de har lest i forhold til de presenterte bøkene i leseperioden. Pr. idag inneholder denne listen over 70 forskjellige bøker.

Bokquiz
Vi har laget tre spørsmål til hver bok som er med i leseprosjektet. Denne quizen blir åpnet opp for elevene etter endt leseperiode. Quizen ligger på IT's learning. Her er det om å gjøre å svare riktig på flest mulig bøker.

Boktrailer - lag en filmsnutt som bokreklame
Lag en boktrailer istedenfor bokanmeldelse. Det vil si en filmtrailer for boka. Bruk mobilen til å filme, ta bilder og ta opp lyd. Moviemaker kan brukes til å redigere. Biblioteket tilbyr kurs/opplæring i forkant av denne konkurransen.

Enkel bruksanvisning er laget av Ubok (ekstern lenke)

Fin introduksjon til hvordan lage en boktrailer - opplegg for læreren (ekstern lenke)

Premiering av vinnerne av konkurransene skjer hvert år på juleavslutningen.

Bokpresentasjoner

Vi tilbyr bokpresentasjoner både i norsk/nynorsk og engelsk-fagene for alle våre elever på skolen. Bokutvalget blir tilpasset i forhold til bestillingen. Ta kontakt med biblioteket for å bestille time.

Publisert: 09.01.2018 Oppdatert: 14.04.2021 kl.08.46