Elevdemokrati

Elevråd

Elevrådet ved Horten vgs er valgt av elevene og er til for elevene. Vi arbeider med saker for at dere skal få en bedre skole.

I elevrådet har vi et styre som tar for seg saker før vi tar dem videre til resten av elevrådet. Styret har møter hver uke, mens elevrådet møtes 3 ganger i halvåret. Rektor er kontaktperson for elevrådsstyret.

I begynnelsen av skoleåret skal hver klasse velge sin tillitsvalgte og vara som skal representere klassen i elevrådet. Tillitsvalgt er forpliktet til å møte på elevrådsmøter. Hvis ikke tillitsvalgt har mulighet til å komme skal varatillitsvalgt stille. På et elevrådsmøte er vi nødt til å være vedtaksdyktige. Dermed er det nødvendig at flest mulig stiller. 

Elevrådet er for deg som er opptatt av din egen skole og læring. Elevrådet er for engasjerte elever som bryr seg om sin egen hverdag.
Vi i elevrådet jobber for at skolen skal bli bedre, og ønsker å gjøre elevrådet mer synlig blant elevene. Vi vil gi elevene mulighet til å komme til oss hvis de har problemer med noe eller klager på noe.

Ønsker du å være med i elevrådet har du sjansen til å gjøre en forskjell og å påvirke din hverdag

SMU - Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte, og elevrådsstyre. Utvalget har som mål å ta vare på skolemiljøet, og har blant annet et fast punkt hvor representanter for kantinedrivere er tilstede. 

Referat fra våre møter:

07.10.21 SMU.pdf

01.12.21 SMU.pdf

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 08.12.2021 kl.09.44