Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Gisle Birkeland

Rektor

mail_outlinegisle.birkeland@vtfk.no

smartphone94 88 13 16

Mette Ingels

Studierektor studieforberedende

mail_outlinemette.ingels@vtfk.no

smartphone97 54 76 37

Lill-Kristin Gundersen

Studierektor pedagogisk støtte og utvikling, rektors stedfortreder

mail_outlinelill-kristin.gundersen@vtfk.no

smartphone90 99 93 80

Ellen Maryann Rosenhave

Studierektor yrkesfag

mail_outlinemaryann.rosenhave@vtfk.no

smartphone93 06 59 03

Avdelingsledere

Lise Olsen

Avdelingsleder Miljø- og teknologilinje, realfag, studiespesialisering vg1

mail_outlinelise.olsen@vtfk.no

smartphone99 79 73 03

Håvard Løvmo

Avdelingsleder Idrett

mail_outlinehaavard.lovmo@vtfk.no

smartphone99 72 14 69

Erik Hansson

Avdelingsleder Elektro, Teknikk og industriell produksjon

mail_outlineerik.hansson@vtfk.no

smartphone40 48 30 83

Birgit Gundersen

Avdelingsleder AHT

mail_outlinebirgit.gundersen@vtfk.no

smartphone97 55 00 61

Ellen Linneflaatten

Avdelingsleder Personal og økonomi, Service, informasjon og arkiv

mail_outlineellen.linneflatten@vtfk.no

smartphone99 69 65 75

Morten Vestland

Avdelingsleder Teknisk og renhold

mail_outlinemorten.vestland@vtfk.no

smartphone99 21 17 47

Svein Ivar Berg Sandåker

Avdelingsleder Studiespesialisering vg2 og vg3, Påbygg, språkfag, samfunnsfag og norsk

mail_outlinesvein.sandaaker@vtfk.no

smartphone45 29 50 20

Jon Gunnar Eide Brekka

Avdelingsleder Medier og kommunikasjon, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

mail_outlinejon.brekka@vtfk.no

smartphone91 18 43 90

Magdalena Hernes

Avdelingsleder Helse og oppvekst

mail_outlinemagdalena.hernes@vtfk.no

smartphone99 60 84 70

Birgitte Skjørshammer Wang

Avdelingsleder Elevtjenesten og Salg, service og reiseliv

mail_outlinebirgitte.wang@vtfk.no

smartphone99 22 90 94

Hilde Beate Tørnby

Avdelingsleder Opplæring innenfor Kriminalomsorgen

mail_outlinehilde.beate.tornby@vtfk

smartphone94 88 19 36

Pål Simen Hem

Avdelingsleder Nettskolen Vestfold

mail_outlinepaal.simen.hem@vtfk.no

smartphone93 22 99 00