Skolens ledelse

Rektor og ledergruppe

Gisle Birkeland

Rektor

gisle.birkeland@vtfk.no

94 88 13 16

Mette Ingels

Studierektor studieforberedende

mette.ingels@vtfk.no

97 54 76 37

Alexander Skaane

Leder økonomi og administrasjon

alexander.skaane@vtfk.no

48 04 23 89

Lill-Kristin Gundersen

Studierektor pedagogisk støtte og utvikling, rektors stedfortreder

lill-kristin.gundersen@vtfk.no

90 99 93 80

Ellen Maryann Rosenhave

Studierektor yrkesfag

maryann.rosenhave@vtfk.no

93 06 59 03

Avdelingsledere

Lise Olsen

Avdelingsleder Miljø- og teknologilinje, realfag, studiespesialisering vg1

lise.olsen@vtfk.no

99 79 73 03

Håvard Løvmo

Avdelingsleder Idrett

haavard.lovmo@vtfk.no

99 72 14 69

Erik Hansson

Avdelingsleder Elektro, Teknikk og industriell produksjon

erik.hansson@vtfk.no

40 48 30 83

Birgit Gundersen

Avdelingsleder AHT

birgit.gundersen@vtfk.no

97 55 00 61

Ellen Linneflaatten

Avdelingsleder Personal og økonomi, Service, informasjon og arkiv

ellen.linneflatten@vtfk.no

40 06 14 04

Morten Vestland

Avdelingsleder Teknisk og renhold

morten.vestland@vtfk.no

99 21 17 47

Svein Ivar Berg Sandåker

Avdelingsleder Studiespesialisering vg2 og vg3, Påbygg, språkfag, samfunnsfag og norsk

svein.sandaaker@vtfk.no

45 29 50 20

Jon Gunnar Eide Brekka

Avdelingsleder Medier og kommunikasjon, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

jon.brekka@vtfk.no

91 18 43 90

Magdalena Hernes

Avdelingsleder Helse og oppvekst

magdalena.hernes@vtfk.no

99 60 84 70

Birgitte Skjørshammer Wang

Avdelingsleder Elevtjenesten og Salg, service og reiseliv

birgitte.wang@vtfk.no

99 22 90 94

Hilde Beate Tørnby

Avdelingsleder Opplæring innenfor Kriminalomsorgen

hilde.beate.tornby@vtfk

94 88 19 36

Pål Simen Hem

Avdelingsleder Nettskolen Vestfold

paal.simen.hem@vtfk.no

93 22 99 00