Norsk Nødhjelp og NN-dagen

Elevene fra Horten vgs sammen med gjengen på barnehjemmet Samaritan Village i Tanzania i mai 2022. Barnehjemmet tar imot babyer som er forlatt av sine biologiske foreldre, ofte blir de tilfeldig funnet i jungelen, på søppelplasser eller på busstopp. Pengene fra HVS går blant annet til å finansiere skolegang for disse barna. Foto: Norsk Nødhjelp v/Charlotte Osmundsen

Publisert:

01.09.2022

Oppdatert:

14.10.2022 kl.09.47

NN-dagen er en elevstyrt innsamlingsaksjon i samarbeid med Norsk Nødhjelp, i år er datoen tirsdag 25. oktober 2022

Denne dagen bytter alle elevene ut skoledagen sin med en arbeidsdag, der de står sammen for å samle inn penger til bistandsprosjekt i Tanzania. 

Bistandsprosjektet som støttes handler om å styrke rettighetene til barn og unge i Tanzania og gi dem muligheter, bl.a. til å få skolegang. Bistandsprosjektet jobber etter FNs bærekraftsmål og bidrar til å nå målene, med særlig vekt på målene 1, 4 og 5. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål her: FNs bærekraftmål

Prosjktet som støttes av NN-dagen har som mål å styrke rettighetene og mulighetene til barn og unge i Tanzania, slik at de blir rustet til å bryte ut av fattigdommen de er født inn i. Det gjøres blant annet ved tilgang på god skolegang for alle.

Fjorårets innsamling slo alle rekorder og elevene samlet inn hele 344 336 kroner! 

Slik gjøres det: 

Hver elev skaffer seg en jobb til denne dagen der de tjener 400 kroner.
Jobben kan være mye forskjellig, her er noen tips:

 • hjelpe noen i hus eller hage
 • å spørre på utplasseringsjobben din
 • å spørre på deltidsjobben din
 • å spørre en forelder/foresatt om å jobbe hjemme (vaske, rydde, hagarbeid, vindusvask, bilvask mm)
 • å spørre på jobben til forelder/foresatt
 • å spørre NN-komiteen om å få tildelt en jobb (vær tidlig ute)
 • å spørre i en bedrift du er nysgjerrig på. Kanskje denne dagen kan bidra til at du får deg en deltidsjobb?
 • selge hjemmebakt kake eller vafler i byen
 • ha basar/utlodning

Kun fantasien setter grenser!

Hvis en elev ikke ønsker eller kan delta på NN-dagen med arbeid, må eleven møte opp på skolen kl 08.30 og registrere seg i Hovedgata. Det vil bli skoleoppgaver knyttet til FNs bærekraftsmål som skal gjøres på skolen.

For innbetaling av lønnen er det tre måter å velge mellom: 

 1. Bruk giroen du har fått utdelt av kontaktlæreren din. Gi den til din arbeidsgiver.
 2. Bruk Vipps. Søk opp Norsk Nødhjelp, velg NN-dagen 2022. HUSK Å SKRIVE NAVN OG KLASSE i meldingsfeltet slik at vi finner din innbetaling. Dette er viktig!
 3. Hvis du har kontanter, må du kontakte NN-komiteen for å avtale å møtes på skolen for å levere dette.

Les mer om Norsk Nødhjelp og hva prosjektet bidrar til her:

nn.no

Årets NN-komité ledes av Mathilde J Verheughe og Emilie R. Nordgård. De har ansvaret for å lede innsamlingen,gi informasjon til alle elevene på skolen, og lede arbeidet med NN-dagen 2022. 

Vi gleder oss til en spennende aksjonsdag sammen med dere i høst! 

Med vennlig hilsen
Mathilde, Emilie og Helene Mo Kaarby (daglig leder Norsk Nødhjelp)

Les mer her:

www.nn.no www.facebook.no/norsknodhjelp