Norsk Nødhjelp og NN-dagen

Inga og Mari (fjorårets ledere) sammen med en kvinne som har fått lån fra elevene på Horten vgs. Hun selger bananer på det lokale markedet og får derfor inntekt til å forsørge familien sin! Foto: Norsk Nødhjelp

Publisert:

09.07.2021

Oppdatert:

18.05.2022 kl.12.41

Sammen for selvstendighet! NN-dagen: 28. oktober 2021

Dette er det 16. året på rad at det arrangeres NN-dagen på skolen. NN-dagen er en elevstyrt innsamlingsaksjon til inntekt for mikrofinansprosjekter som Norsk Nødhjelp driver i Tanzania.


Mikrofinans handler ganske enkelt om å skape arbeid. For å få det til, gir vi små lån til fattige som bruker pengene på å bygge opp en liten bedrift. Vi hjelper dem også med kurs, opplæring og oppfølging. Under kan du lese litt om mikrofinans og hvorfor det er så viktig:

  • Mikrofinans er i stor grad bygget på tillit og troen på mennesket. For å kunne bruke mikrofinans som en strategi for å skape vekst, må vi ha troen på at mennesket er godt og at det vil bruke muligheter til det beste for seg selv og sin familie. 
  • Mikrofinans fremmer likestilling og kvinners rettigheter. Kvinner er på mange måter den viktigste bidragsyteren i det afrikanske samfunnet, men allikevel har hun færre rettigheter når det kommer til bl. a. eiendom, økonomiske tjenester og arv. NN bruker mikrofinans til å sette fokuset på kvinnen! Dette gjør vi ved å prioritere kvinner som låntakere og deltakere på våre kurs og opplæringsprogrammer. Vi tilrettelegger slik at programmene ikke kommer i veien for hennes mange ansvarsområder og involverer samtidig ektemannen slik at det ikke oppstår konflikter i hjemmet. 
  • Noe av det viktigste innen mikrofinans er utdanning og opplæring, som er en stor del av prosjektene. Alle som deltar følger et utdannings- og opplæringsløp som er skreddersydd for deres behov. Slik kan de fattige virkelig få nytte av hjelpen de får og utnytte hjelpen maksimalt. 

I 2020 samlet Horten vgs. inn kr. 317 685,- noe som gjorde at over 160 kvinner fikk opplæring, og et lån som har gjort at de har fått arbeid! 

I tillegg har elevrådet bestemt at kr. 10 000,- av pengene skal gå til å betale for skolegang til barn på barnehjemmet Samaritan Village i Tanzania. Barnehjemmet tar imot babyer som er forlatt av sine biologiske foreldre, ofte blir de tilfeldig funnet i jungelen, på søppelplasser eller på busstopp. 

Årets NN-komité ledes av Ella McGregor Aksum og Eline Stava. De har ansvaret for å lede innsamlingen og gi informasjon til alle elevene på skolen, og skal lede arbeidet med NN-dagen 2021. 

Vi gleder oss til en spennende aksjonsdag sammen med dere i høst! 

Med vennlig hilsen
Ella, Eline og Helene Mo Kaarby (daglig leder Norsk Nødhjelp)

Les mer her:

www.nn.no www.facebook.no/norsknodhjelp