Parkering og sykkelhotell

Horten videregående skole har begrenset med parkeringsmuligheter på skolens område. Vi henviser derfor besøkende til offentlig parkering i nærområdet. Skolen har 18 ladestasjoner i Strandpromenaden 33, og utover dette har vi noen avgiftsbelagte parkeringsplasser for ansatte  ved den gamle skolen i Bekkegata 2.

Skolens parkeringsplasser for ansatte og besøkende

Skolen har 32 avgiftsbelagte parkeringsplasser ved tidligere HVS i Bekkegata 2 se veibeskrivelse. Disse plassene er forbeholdt ansatte og besøkende med parkeringstillatelse.

Parkeringsbillett kjøpes på automaten ved kirkegården. Besøkende må i tillegg til betalt billett også ha midlertidig parkeringstillatelse fra skolen for å bruke skolens parkeringsplasser. Det er ca 3 min gange fra denne parkeringen til skolen, så vi anbefaler å beregne litt ekstra tid til å hente parkeringstillatelse, evt å avtale tilsending av denne på forhånd. Parkeringen driftes av Horten Parkering.

Elbiler parkerer gratis på alle plasser.

Kunder til TIP/lærling EL med verktøybil/serviceoppdrag på HVS

Midlertidig parkeringstillatelse hentes på servicetorget eller kontakt teknisk. Kan stå gratis på vareleveringsområdet.

Ladestasjon for elbil

Ladestasjoner for elbil er forbeholdt skolens ansatte og besøkende. Midlertidig parkeringstillatelse og ladekort for besøkende må hentes på servicetorget, ansatte må ha oblat i frontruten. Det er kun tillatt å benytte ladeplass kl 08-16 når bil skal lades.

Elbiler parkerer gratis (gjelder ikke hybrid) 

Offentlig parkering

Siden vi har svært begrenset med parkeringsmuligheter på skolens område, henviser vi våre gjester, ansatte og elever til offentlig parkering i nærområdet. Det er flere muligheter til å parkere med få minutters gangavstand til skolen. Her er to forslag:

Karljohansvern v/Marinemuseet (gratis) se veibeskrivelse

Hortenshallen/Lystlund arena (avgiftsbelagt) se veibeskrivelse

HC-parkering

Det er gratis parkering på anviste plasser for bevegelseshemmede mot synlig HC-bevis fra kommunen. Skolen har 2 oppmerkede plasser, innkjøring fra Oregata. Midlertidig parkeringstillatelse/ansattoblat må i tillegg hentes på skolens servicetorg og legges synlig i frontruten.

MC-parkering

Skolen har gratis parkering for mc, innkjøring fra Oregata.

Sykkelhotell

Skolen har eget sykkelhotell med mulighet for lading av el-sykler og låsing av alle sykler. Sykkelhotellet har kameraovervåking 24/7. Kontakt servicetorget for tilgang.

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 10.11.2020 kl.13.33