Prosjekter og aktiviteter

Ved Horten vgs har vi forskjellige aktiviteter og prosjekter.

NN-dagen

NN-dagen er en elevstyrt innsamlingsaksjon til inntekt for midrofinansprosjekter som Norsk Nødhjelp driver i Tanzania. 

I 2019 samlet Horten vgs. inn kr 307 500, noe som gjorde at over 150 kvinner fikk opplæring, og et lån som har gjort at de har fått arbeid!

I tillegg har elevrådet bestemt at kr 10 000 av pengene skal gå til å betale for skolegang til barn på barnehjemmet Samaritan Village i Tanzania. Barnehjemmet tar imot babyer som er forlatt av sine biologiske foreldre, ofte blir de tilfeldig funnet i jungelen, på søppelplasser eller på busstopp. 

Noe av det viktigste innen mikrofinans er utdanning og opplæring, som er en stor del av prosjektene. Alle som deltar følger et utdannings- og opplæringsløp som er skreddersydd for deres behov. Slik kan de fattige virkelig få nytte av hjelpen de får og utnytte hjelpen maksimalt.

Årets NN-komité ledes av Inga Bjørnsund og Mari Viola Wessel, som var med NN på feltreise til Tanzania i vinterferien. De har ansvaret for å videreformidle sine opplevelser til alle elevene på skolen, og lede arbeidet med NN-dagen 2020

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett i perioden 2014-2020.

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen.

Horten videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Henfling Gymnasium i Meiningen, Tyskland. I 2018-2020 fikk vi støtte fra Erasmus+ til å gjennomføre et utvekslingsprosjekt over to år, og vi håper å kunne fortsette samarbeidet med ny støtte neste skoleår. Prosjektet het «World heritage in regional focus», og denne filmen er laget av norske og tyske elever som deltok i prosjektet: Se film her 

Vi har også laget en egen nettside om prosjektet: HortenHenfling

Her kan du lese mer om Erasmus+

Den kulturelle skolesekken - DKS

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret få to ulike arrangementer i regi av DKS.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 13.10.2020 kl.10.53