Miljø- og teknologilinje (studiespesialisering forskerlinje)

Hva er miljø- og teknologilinjen?

På Miljø- og teknologilinjen vil du jobbe mye med naturfagene og matematikk i tillegg til ordinære fellesfag på studiespesialiserende. Du vil jobbe tverrfaglig for å se sammenheng mellom de ulike fagene, og du får en praktisk tilnærming til fagene gjennom forskningsprosjekter, ekskursjoner og studieturer. Vi samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Horten Natursenter og lokalt næringsliv. Les mer i vår brosjyre HER

Hvilke fag får jeg?

VG1 

35 uketimer

Teknologi og forskerlære (ToF1), matematikk (1T)

norsk, engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving, 2. fremmedspråk

VG2

32 uketimer

Teknologi og forskningslære (ToF2), matematikk (R1)

Anbefalte programfag: 

  • Miljølinje: Kj1, Bi1, Geo1
  • Teknologilinje: Fy1, IT1

norsk, historie, kroppsøving, 2. fremmedspråk

VG3 

25-35 uketimer

Anbefalte programfag:

  • Miljølinje: Kj2, Bi2, Geo2, Fy1
  • Teknologilinje: Fy2, IT2, R2

norsk historie, religion, kroppsøving

 

På Miljø- og teknologilinjen VG1 får du programfaget Teknologi og forskerlære (ToF 1). I tillegg kommer de normale fagene for studiespesialiserende som på denne linja inkluderer Matematikk 1T (evt R1 hvis du har tatt 1T på ungdomsskolen). I VG2 får du realfagene matematikk R1 og Teknologi- og forskningslære 2 (ToF 2). I tillegg velger du andre programfag. Vi anbefaler miljøretningen med Biologi 1 og Kjemi 1, eller teknologiretningen med Fysikk 1 og Informasjonsteknologi 1. Andre kombinasjoner er også mulige. På VG3 kan du velge mellom programfagene matematikk R2, Fysikk 1 eller 2, Biologi 2 og Kjemi 2, avhengig av hvilke fag du trenger for videre studier. På Miljø- og teknologilinja tilrettelegger vi slik at elever som allerede har tatt matematikkfag for videregående skole, kan fortsette forseringsløpet i matematikk med R1, R2 og matematikk for høyere utdanning (USN). Du kan også velge andre programfag på VG3. 

 

Hvordan jobber vi?

På linja jobber vi tverrfaglig med større og mindre fordypningsoppgaver, individuelt eller i grupper. Du vil gå i samme klasse i alle tre årene, og du vil få mulighet til å arbeide faglig med dagsaktuelle problemstillinger. Gjennom fagene Teknologi og forskerlære 1 og 2, vil du jobbe med spennende prosjekter med både miljø- og teknologifokus. I fagene får du jobbet praktisk med bygging, programmering, testing og gjennomført undersøkelser. Du vil også få mulighet til å fordype deg i ToF2-faget med et større prosjekt. 

Hva blir jeg?

Etter endt utdanningsprogram har du grunnlag for alle videre studier, og du kan velge blant mange spennende realfaglige utdannelser. I tillegg får du kompetanse i vitenskapelig tenking og metode. Enkelte utdanninger på universitet og høyskole krever at du har realfag fra videregående skole. Her kan du få maksimalt antall tilleggspoeng. Du blir kvalifisert til videre studier som for eksempel medisin, arkitekt, veterinær, ingeniør eller yrker som vi ikke kjenner til ennå!

Hva kreves av meg som elev på Miljø- og teknologilinjen?

Du er interessert i naturfag og matematikk, og synes forskning er spennende og du liker å samarbeide med medelevene dine i team. Du har gode arbeidsvaner og deltar aktivt i timene samtidig som du ønsker å bidra til et godt læringsmiljø. Du får gå i klasse med elever som har de samme faginteressene som deg! 

Kontaktperson:

Lise Olsen

Avdelingsleder Miljø- og teknologilinje, realfag, studiespesialisering vg1

lise.olsen@vtfk.no

99 79 73 03

Publisert: 02.07.2020 Oppdatert: 09.02.2021 kl.15.14