Nettundervisning (Nettskolen Vestfold)

Nettskolen Vestfold har siden 2013 undervist elever i digitale klasserom i sanntid. Vi er en avdeling på Horten vgs. og tilbyr fag til elever i alle fylker i Norge. For elever i Vestfold og Telemark er er tilbudet gratis. Vår visjon: "Ta fag der du bor!"

Om oss

Vi er et ledende kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og, læringsstøttende teknologi. Vi jobber med skoleutvikling og undervisningstilbud. Vårt samfunnsoppdrag er å tilby elever i videregående skole fag(ene) de ønsker, men som lokal skole ikke kan tilby.

For spørsmål kontakt oss på nettskolen@vtfk.no

 

 
 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Nettskolesupport:

Nettskolesupport