Hvordan bli en god nettlærer?

Det tar tid å endre undervisningspraksis og gå fra fysisk klasseromsundervisning til undervisning på nett. Nettskolen Vestfold har lang erfaring med nettundervisning og har et ledende kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringsstøttende teknologi.

Kurs for å bli en god nettlærer

Ønsker du å delta på kurs for å bli en god nettlærer?

Ta kontakt med oss:

E-post: nettskolen@vtfk.no

Telefon: 33 07 90 62 

Fokusområder

Siden 2014/2015 har IT-pedagoger på Nettskolen Vestfold veiledet og kurset lærere i didaktikk i nettundervisningen.

Det har vært fokus på disse hovedområdene

 • E-læring (utvikling og bruk) som omvendt undervisning og sanntidsundervisning i digitale klasserom. Det innbefatter også studiokompetanse, dvs. hvordan et undervisningsstudio bør være.  
 • Veiledning på e-læring har blitt gjort mye gjennom nettmøter i Adobe Connect.
 • Veiledning på sanntidsundervisning i digitale klasserom har blitt gjort på bakgrunn av opptak.

Lærere individuelt eller i gruppe har så blitt veiledet ut ifra hovedområdene interaksjon, dynamikk/fokus og differensiering. Nettskolen Vestfold har også hvert år gjennomført i snitt to fysiske kompetansesamlinger for nettlærerne i Horten.

Våre erfaringer

Nettskolen Vestfold har gjennomført kompetansehevingsoppdrag av kortere og lengre varighet og omfang for andre fylkeskommuner. Faglig innhold har vært Nettskolen Vestfolds nettundervisningsdidaktikk. Nettskolen Vestfold har hatt følgende oppdrag: 

 • Østfold fylkeskommune, tre nivå III språklærere, skoleårene 2016/2017, 2017/2018 
 • Troms fylkeskommune, Nettskolen Troms ca. 15 lærere, 2017/2018 
 • Troms fylkeskommune, Fagskolen Troms ca. 15 lærere, des 2017
 • Rogaland fylkeskommune, Nettskolen Rogaland, ca. 20 lærere, aug 2018 
 • Finnmark fylkeskommune, Nettskolen Finnmark ca. 20 lærere, vår 2019 

Andre oppdrag der Nettskolen Vestfold har bidratt med opplæring i undervisningsdidaktikk på nett: 

 • Digitalisering av voksenagronomutdanningen i hele landet. I samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet og Vestfold fylkeskommune har Nettskolen Vestfold deltatt i digitaliseringsprosjektet fra januar 2018 – august 2020. 25 faglærere på Voksenagronomen har fått opplæring i didaktisk bruk av sanntidsundervisning i digitale klasserom.  
 • Nettbasert forkurs i matematikk for studenter som ikke oppfyller matematikkravet på lærerutdanningen (Universitetet i Sør-Øst-Norge). 10 faglærere har fått opplæring i didaktisk nettundervisning. 
   

  
 

Publisert: 15.02.2021 Oppdatert: 20.04.2022 kl.09.40