Matematikkurs P/P-Y for opptak til lærerutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune fagene 1P, 2P, 1P-Y og 2P-Y. Tilbudet driftes av Horten vgs. avdeling nettundervisning (tidligere Nettskolen Vestfold). Dette er et gratis nettbasert forkurs i matematikk, og tilbys elever og studiesøkende over hele landet. Et av kravene for å komme inn på lærerutdanningen, er gjennomsnittskarakter 4 i matematikk (VG1+VG2). Dersom du har gått studiespesialiserende regnes både karakterene i 1P og 2P i gjennomsnittet. Tilsvarende hvis du har gått yrkesfag må du ta med karakterene i både 1P-Y og 2P-Y når du regner ut gjennomsnittet. Husk at alle karakterene teller, både standpunktkarakterene og eventuelt eksamenskarakter.

Matematikkurs P/P-Y

Matematikkurset gjennomføres som nettundervisning, og deltakerne kan sitte der man vil for å gjennomføre kurset. Krav til utstyr er pc, webkamera, hodetelefoner med mikrofon og god internettforbindelse.

For å delta på kurset kreves det:

  • Generell studiekompetanse eller oppnår dette våren 2021
  • Minst karakteren 2 i matematikk (224 timer)
  • Påmeldt privatisteksamen i matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y (innen 1. feb)

Les om kurset på USN sine nettsider 

Dette nettkurset erstatter tidligere forkurs/sommerkurs på universiteter og høgskoler!

Påmelding

Det åpnes for påmelding den 15. januar 2021, og det gjennomføres løpende påmelding. Påmeldingen avsluttes når kurset er fulltegnet eller senest 1. februar 2021.

OBS: FÅ PLASSER IGJEN!

Merk: Påmeldingen er todelt (trinn 1 og trinn 2). Begge trinn må gjennomføres for å bli påmeldt kurset.

Skal du ta ett fag?

Velg ett av følgende alternativer:

Alternativ 1: Mandager og onsdager kl. 18:00-19:30

Alternativ 2: Tirsdager og torsdager kl. 18:00-19:30

Alternativ 3: Jeg kan begge tidspunkter

Vi gjør det vi kan for å innfri ønsket tidspunkt.

Skal du ta to fag?

Søkere som skal ta to fag får undervisning fire kvelder i uken. Da må alternativ 1 velges for det ene faget og alternativ 2 velges for det andre faget. 

Påmelding trinn 1:

Du må først melde deg opp til privatisteksamen i det matematikkfaget du ønsker å forbedre, dette gjørs i ditt eget hjemfylke på PrivatistWeb.

Påmelding til privatisteksamen på PrivatistWeb 

Frist 1. februar 2021

Eksamensdatoer privatist våren 2020:

Dato Fagkode Fag Eksamen
19. mai MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t eksamen
19. mai MAT1015 Matematikk 2P 5t eksamen
26. mai MAT1011 Matematikk 1P 5t eksamen
31. mai MAT1001 Matematikk 1P-Y 4t eksamen

Merk: Du trenger å ta bilde av bekreftelsen på oppmeldingen til privatisteksamen, som du laster opp i trinn 2 av påmeldingen

Påmelding trinn 2:

Påmeldingskjema til matematikkursene finner du nedenfor, disse åpnes 15. januar. Husk å trykke deg inn på rett påmelding til det faget du ønsker.

Vi trenger at du laster opp bilde av vitnemålet ditt, eventuelt karakterutskrift som bekrefter at du kvalifiserer deg til kurset, så ha dette klart ved påmelding.

For å delta på matematikkurset trenger vi også at du skriver under et samtykkeskjema. Samtykkeskjemaet finner du nedenfor. Signer skjemaet, og last dette opp i påmeldingskjemaet.

Samtykkeskjema for behandling av personopplysninger

Påmeldingskjema til matematikk 1P

Her finner du påmeldingslenken til matematikkurset 1P

Dersom du ikke får påmeldingsbekreftelse på e-post eller får problemer med påmeldingen, vennligst ta kontakt med Guro Hetland på 

Telefon: 41521828

E-post: guro.huneide.hetland@vtfk.no

Påmelding til matematikkurs 1P

Påmeldingskjema til matematikk 2P

Her finner du påmeldingslenken til matematikkurset 2P

Dersom du ikke får påmeldingsbekreftelse på e-post eller får problemer med påmeldingen, vennligst ta kontakt med Guro Hetland på 

Telefon: 41521828

E-post: guro.huneide.hetland@vtfk.no

Påmelding til matematikkurs 2P 

Påmeldingskjema til matematikk 1P-Y

Her finner du påmeldingslenken til matematikkurset 1P-Y

Dersom du ikke får påmeldingsbekreftelse på e-post eller får problemer med påmeldingen, vennligst ta kontakt med Guro Hetland på 

Telefon: 41521828

E-post: guro.huneide.hetland@vtfk.no

Påmelding til matematikkurs 1P-Y

Påmeldingskjema til matematikk 2P-Y

Her finner du påmeldingslenken til matematikkurset 2P-Y

Dersom du ikke får påmeldingsbekreftelse på e-post eller får problemer med påmeldingen, vennligst ta kontakt med Guro Hetland på 

Telefon: 41521828

E-post: guro.huneide.hetland@vtfk.no

Påmelding til matematikkurs 2P-Y

Hva må jeg gjøre som ny nettelev på matematikkurset?

Nettskolen Vestfold har en egen selvhjelpsportal som omhandler det å være nettelev. Her kan du lese om hvordan komme i gang med nettundervisning, hva slags utstyr du trenger, hvilke programvarer vi benytter, kommunikasjonsplattform osv. Det vil bli lagt ut nye artikler fortløpende, så det er viktig å følge med i selvhjelpsportalen.

Klikk her for å komme til selvhjelpsportalen

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i sanntid hvor lærer og elev møtes i et digitalt klasserom to dager i uken på kveldstid pr. fag. Det blir lagt opp til omvendt undervisning, hvor deltakerne jobber med e-læringsoppgaver i forkant av hver undervisningsøkt. Deltakerne må forberede og gjennomgå teori hjemme, og vil på den måten stille forberedt til timen. I det digitale klasserommet legges det opp til gruppearbeid med faglig hjelp, samarbeid og diskusjoner. Her kan lærer og elever kommunisere og samarbeide med hverandre (lyd og webkamera). 

Vil du  se mer om hvordan undervisning i et digitalt klasserom fungerer se video nedenfor

Læringsmateriell

Du gjennomgår teori hjemme ved å følge undervisningsopplegg på Campus Inkrement. Her følger du e-leksjoner, og dette vil være undervisning som foregår utenom sanntidsundervisningen. I Campus Inkrement jobber du med oppgavesett, og du kan gi tilbakemelding til læreren på hva du fikk til eller hva du syntes var vanskelig. Læreren kan også følge din fremdrift i faget, for å gi deg tilbakemeldinger. Informasjon om tilgang til Campus Inkrement sendes i uke 7.

Det anbefales også å skaffe seg lærebok fra Aschehoug forlag.

Fag Tittel på lærebok Forlag ISBN
Matematikk 1P Matematikk 1P Aschehoug 9788203347870
Matematikk 2P Matematikk 2P Aschehoug 9788203347924
Matematikk 1P-Y Matematikk for yrkesfag Aschehoug 9788203345135
Matematikk 2P-Y Matematikk påbygging Aschehoug 9788203347566

Gratis elevnettsted:

Matematikk 1P: https://www.lokus.no/open/matematikk_1p

Matematikk 2P: https://www.lokus.no/open/matematikk_2p

Matematikk 1P-Y: https://www.lokus.no/open/matematikk_yf

Matematikk 2P-Y: https://www.lokus.no/open/matematikk_paabygging

Oppstart:

Kurset starter i uke 9 og avsluttes i uke 19, totalt 10 uker (fri i påsken):

      • Undervisningstart: Mandag 1. mars eller tirsdag 2. mars, kl. 18:00-19:30
      • Undervisningsslutt: Onsdag 12. mai eller torsdag 13. mai, kl. 18:00-19:30
 
 

Publisert: 29.09.2020 Oppdatert: 01.02.2021 kl.17.18