Hvordan foregår nettundervisning?

Her finner du informasjon om hvordan nettundervisning i digitale klasserom fungerer. Du kan også lese mer om hvilke utstyr eleven vil trenge, samt hvilke systemer og læringsressurser vi benytter.
Foto: Dinamo

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen består av hjemmearbeid med e-læring (omvendt undervisning) og påfølgende sanntidsundervisning (dvs. klasseroms- og grupperoms-undervisning) i et digitalt klasserom.

I hjemmearbeidet får eleven presentert lærestoff i e-læringen med video, tekst og/eller lydfiler. Læreren kan se hva elevene har gjort i hjemmearbeidet og kan tilpasse læringsarbeidet deretter for elevene, blant annet ved å la elevene sette ord på sin læring gjennom muntlig og skriftlig aktiviteter, for eksempel gruppearbeid og ved å la elevene jobbe på ulike fagnivåer.

Hjemmearbeid med påfølgende sanntidsundervisning gjentas to ganger pr. uke, som vist i figuren under (gjelder for et 5 timersfag). I tillegg får elevene flere fysiske samlinger (oppstart, realfagsamling/språkreise, kinesisk nyttårssamling), veiledning, fagsamtaler, og heldagsprøver vår og høst.

Se også videoen under for hvordan undervisningen gjennomføres

IKT-behov for elev

Elevene kan sitte enten hjemme, på sin lokaleskole, eller et annet egnet sted, hvor de trenger følgende utstyr:

  • PC/Mac (anbefales)
  • Hodetelefoner med mikrofon og USB-tilkobling (godt utstyr er veldig viktig)
  • Webkamera (innebygd i PC/Mac eller eksternt kamera)
  • God internetttilkobling 

 

IKT-systemer og læringsressurser

  • Digitalt klasserom: Adobe Connect
  • Læringsplattform (LMS): Teams OneNote klassenotatblokk
  • Andre verktøy: Microsoft365 (Word, Excel, PowerPoint, osv.)
  • Digitale læringsressurser: Blan annet Campus Inkrement, AskStudio, Digilær.no, og egenutviklede ressurser. 

For tiden benytter vi programvaren Adobe Connect til sanntidsundervisning i digitalt klasserom. Programmet har nødvendige og gode funksjoner som grupperom.

For e-læring brukes plattformen Campus Inkrement, hvor det er laget digitale læringsressurser for fagene spansk, fransk og tysk nivå III. Det blir også brukt utdrag fra andre bøker og nettressurser. Fagene matematikk R1 og R2, informasjonsteknologi, og fransk III bruker lærebøker i tillegg, enten papir- eller digitale bøker.

Forsering matematikk 1T benytter Digilær.no, som er Utdanningsdirektoratets egenutviklede e-læringsressurs.

 

 
 

Publisert: 08.12.2020 Oppdatert: 16.02.2023 kl.10.43