Studiespesialisering

Studieforberedende utdanningsprogram gir deg studiekompetanse og mulighet til å studere på universitets- eller høyskole etter tre år på videregående skole.

Er studiespesialisering noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:
 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Studiespesialisering

Hva er Studiespesialisering? 

Du som ønsker å studere på høyskole eller universitet etter endt videregående kan velge studiespesialisering. Fremtiden er åpen og mange yrker kjenner vi ikke til ennå, mens noen yrker vil det alltid være behov for. Uansett så vil studiespesialisering forberede deg på studier for fremtiden.

Etter at du har fullført tre år med studiespesialiserende oppnår du generell studiekompetanse. Alle offentlige høyskoler og universiteter krever studiekompetanse.

Du som velge studiespesialiserende liker å jobbe både teoretisk og praktisk. Du har gode studievaner, kan jobbe individuelt og i grupper. Du liker å lese og skrive fagtekster, du trives i læringsfelleskap med gode diskusjoner og du trives med krav og tydelige læringsmål.

Når du kommer til det andre året (Vg2) må du velge mellom to programområder. Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Hvilke fag får jeg? 

Trykk på tabellen for å se timefordeling av fag fordelt på det treårige løpet. 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Du kan velge mellom følgende programfag på Vg2 og Vg3: 

 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Kinesisk I
 • Fremmedspråk III (spansk, tysk, fransk)
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Historie og filosofi 
 • Psykologi 
 • Samfunnsøkonomi
 • Næringslivsøkonomi
 • Markedsføring og ledelse
 • Rettslære

Realfag

 • Biologi
 • Kjemi
 • Fysikk
 • Informasjonsteknologi 
 • Matematikk R og S  

Kontaktperson Avdelingsleder Studiespesialiserende Svein Ivar Berg Sandåker sveinsa@vfk.no

Studiespesialisering med toppidrett

Du som er idrettsutøver og spesielt interessert i en idrett, og har planer om å studere videre på høyskole kan studiespesialisering med toppidrett være valget for deg. Med denne studieretningen får du studiekompetanse slik at du kan søke videre på offentlige høyskoler og universiteter. I tillegg får du teoretisk og praktisk kunnskap om idrett.

Velger du studiespesialisering med toppidrett får du 35 timer i uka hvor 5 av timene er toppidrett. Dette faget tar du sammen med elever som har idrettsfag.

Horten videregående skole har samarbeidsavtaler med flere lokale idrettsforeninger, blant annet Fotballklubben Ørn Horten, Falk håndball og Horten Roklubb. Du som elev får mulighet til å trene din idrett i deler av skoletiden. Med denne studieretningen får du mulighet til å utvikle ditt idrettstalent i tillegg til at du får mulighet til å ta høyere utdanning.

Kontaktperson: Avdelingsleder Idrett: Håvard Løvmo havardl@vfk.no

Idrettsfag

Idrettsfag passer for deg som liker å være i fysisk aktivitet. Vi tilbyr interessant og praktisk undervisning i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv. Du vil som elev på idrettsfag ha tilgang til flotte idrettsanlegg i Lystlunden samt gode fasiliteter for allsidig trening - spesielt i Nye Horten videreågende (fra høst 2019) med ny idrettshall. 

Du møter dyktige idrettslærerne ved skolen som allehar variert idrettsfaglig bakgrunn på høyt nivå og solid pedagogisk kompetanse. Du vil få mange gode opplevelser i et godt klassemiljø gjennom tre år på idrettsfag.

Utdanningsprogram for idrettsfag har følgende programfag i tillegg til allmenne fag:

Aktivitetslære

Aktivitetslære (5 t pr uke) er et fellesfag og består av hovedområdene idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv.

Av idrettsaktiviteter gir skolen et allsidig tilbud innen lag- og individuelle idretter. Vi gir undervisning i lagidretter som fotball, håndball, volleyball, innebandy og basket. Innen individuelle idretter er orientering, langrenn, friidrett, svømming, badminton, squash og turn eksempler på aktiviteter som idrettselevene får prøve seg i. Målet er å utvikle ferdigheter og på VG3 mestre aktiviteten. Mye av undervisningen gjennomføres i perioder, slik at eleven har mulighet til å oppleve utvikling.

Innen basistrening gis det en allsidig opplæring i ulike former for basistrening. Dette foregår i skolens styrkerom, spinningsal, i skolens gymsaler/Hortenshallen eller ute. I perioder planlegger og gjennomfører elvene egne treningsopplegg.

Innen friluftsliv har skolen lange tradisjoner. Turene gjennomføres i forskjellige miljøkategorier:

 • Vg1 Tur i nærområdet med en overnatting
 • Vg2 Fottur i fjellet med to overnattinger
 • Vg3 Padletur med 2 overnattinger og skitur på fjellet med 2 overnattinger

Faget er organisert på følgende måte:

Vg1 – 2 økter pr.uke pluss fagdager

Vg2 – 2 økter pr.uke pluss fagdager

Vg3 – 2 økter pr.uke pluss fagdager

Vurdering: Standpunktkarakter hvert år Kan trekkes ut til muntlig/praktisk eksamen på Vg2 og Vg3

Treningslære
Treningsledelse
Idrett og samfunn

Idrett og samfunn er et spennende fag hvor du vil lære om idrettens plass i samfunnet.

Du vil lære om hvordan idretten alltid har vært del av norsk kultur, og hvilken betydning idretten har i ditt nærmiljø.

Du vil jobbe med flere dagsaktuelle tema i faget og det er lagt til rette for diskusjon og meningsutvekslinger.

Eksempler på tema kan være:

 • Fair play 
 • Toppidrett 
 • Breddeidrett 
 • Idrett og doping
 • Trening og helse
 • Idrett og kjønnsroller
 • Barne- og ungdomsidrett 
 • Idrett og penger 
 • Trenerrollen 
 • Idrett og massemedier

I tillegg vil du lære om: 

 • Idrettens historie – internasjonalt og nasjonalt 
 • Den olympiske bevegelse 
 • Hvordan idretten blir finansiert

Faget er organisert på følgende måte: VG 2 – 2 timer pr.uke VG 3 – 3 timer pr.uke

Vurdering: Standpunktkarakter i VG 3 Kan trekkes ut til muntlig eksamen

I tillegg må du velge et valgfritt programfag hvert år:

Vg1: 

Toppidrett
Breddeidrett

 

Vg2 og Vg3:

Friluftsliv
Toppidrett

Toppidrett (5 timer) er et valgfritt programfag som består av hovedområdene ferdighetsutvikling, basistrening og teori.

Toppidrett er et tilbud til de som går på idrettsfag og studiespesialiserende fag.

Toppidrettstilbudet består av gruppene fotball, håndball og diverse idretter.

Vi legger til rette for en optimal satsing på spesialidretten samtidig med en god gjennomføring av videregående skole.

Du får anledning til å trene 2 økter spesialidrett i uken. I tillegg har vi fagdager der vi driver med testing og andre aktiviteter på tvers av idrettene. Toppidrettsøktene er lagt tidlig på skoledagen for å få nok restitusjon før en eventuell ny treningsøkt på ettermiddagen. Det er egne treningsgrupper i håndball og fotball med hver sine trenere innenfor hver idrett. Diversegruppa trener sammen, i grupper, eller hver for seg. Vi har gode lærere med lang erfaring både som aktive og trenere.

I faget toppidrett, legger vi hovedvekten på ferdighetsutvikling og noe basistrening gjennom praktisk aktivitet i spesialidretten. Temaer som treningsplanlegging, kosthold, skader, media og mental trening blir gjennomgått i enkelte teoriøkter på fagdager.

For at du skal ha optimal mulighet til å utvikle deg innenfor idretten din, ser vi det som viktig at skolen kan samarbeide med trener/leder i klubben din.

Årlige treningssamlinger er en viktig del av tilbudet.

Faget er organisert på følgende måte: Vg1 5 timer Vg2 5 timer Vg3 5 timer

Vurdering: Standpunktkarakter hvert år Kan trekkes ut til praktisk/muntlig eksamen hvert år

Breddeidrett

Breddeidrett (5 t pr uke) er et valgfritt programfag som består av idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse.

Du har mulighet til å velge faget breddeidrett i Vg1, Vg2 og Vg3 når du går på idrettsfag, og i Vg2 og Vg3 hvis du går på studiespesialisering. Dette er faget for deg som er glad idrett og som liker å holde på med varierte idrettsaktiviteter. På breddeidrett tilbyr vi et variert utvalg av idrettsaktiviteter. I tillegg får du tid til å jobbe med 2 selvvalgte idretter.

Eksempler på idrettsaktiviteter kan være:

 • Kampsport
 • Rugby 
 • Klatring 
 • Ski 
 • Volleyball
 • Innebandy 
 • Skøyter 
 • Badminton 
 • Squash

Idrettsaktivitetene vil variere fra år til år da du som elev er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi velger.

Faget er organisert på følgende måte: To økter pr uke + fagdager.

Vurdering: Standpunkt karakter hvert år. Elevene kan trekkes ut til en muntlig/praktisk eksamen.

Fag fra studiespesialisering

Kontaktperson: Avdelingsleder Idrett Håvard Løvmo havardl@vtfk.no

Miljø- og teknologilinje

Hva er Miljø- og teknologilinjen?

På Miljø- og teknologilinjen vil du jobbe mye med naturfagene og matematikk i tillegg til ordinære fellesfag på studiespesialiserende. Du vil jobbe tverrfaglig for å se sammenheng mellom de ulike fagene, og du får en praktisk tilnærming til fagene gjennom forskningsprosjekter, ekskursjoner og studieturer. Vi samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Horten Natursenter og lokalt næringsliv. Les mer i vår brosjyre HER.

Hvilke fag får jeg? 

VG1

35 t

Teknologi og forskerlære (ToF1), matematikk (1T)

+ norsk, engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving + 2.fremmedspråk

VG2

32 t

Teknologi og forskningslære (ToF2), matematikk (R1)

Anbefalte programfag:

                   Miljølinje: Kj1, Bi1, Geo1 
                   Teknologilinje: Fy1, IT1

+ norsk, historie, kroppsøving + 2.fremmedspråk

VG3

25t-35 t

Anbefalte programfag:

                   Miljølinje: Kj2, Bi2, Geo2, Fy1 

                   Teknologilinje: Fy2, IT2, R2

+ norsk, historie, religion, kroppsøving

På Miljø- og teknologilinjen VG1 får du programfaget Teknologi og forskerlære (ToF 1). I tillegg kommer de normale fagene for studiespesialiserende som på denne linja inkluderer Matematikk 1T (evt R1 hvis du har tatt 1T på ungdomsskolen). I VG2 får du realfagene matematikk R1 og Teknologi- og forskningslære 2 (ToF 2). I tillegg velger du andre programfag. Vi anbefaler miljøretningen med Biologi 1 og Kjemi 1, eller teknologiretningen med Fysikk 1 og Informasjonsteknologi 1. Andre kombinasjoner er også mulige. På VG3 kan du velge mellom programfagene matematikk R2, Fysikk 1 eller 2, Biologi 2 og Kjemi 2, avhengig av hvilke fag du trenger for videre studier. På Miljø- og teknologilinja tilrettelegger vi slik at elever som allerede har tatt matematikkfag for videregående skole, kan fortsette forseringsløpet i matematikk med R1, R2 og matematikk for høyere utdanning (USN). Du kan også velge andre programfag på VG3. 

Hvordan jobber vi? 

På linja jobber vi tverrfaglig med større og mindre fordypningsoppgaver, individuelt eller i grupper. Du vil gå i samme klasse i alle tre årene, og du vil få mulighet til å arbeide faglig med dagsaktuelle problemstillinger. Gjennom fagene Teknologi og forskerlære 1 og 2, vil du jobbe med spennende prosjekter med både miljø- og teknologifokus. I fagene får du jobbet praktisk med bygging, programmering, testing og gjennomført undersøkelser. Du vil også få mulighet til å fordype deg i ToF2-faget med et større prosjekt. 

Hva blir jeg?  

Etter endt utdanningsprogram har du grunnlag for alle videre studier, og du kan velge blant mange spennende realfaglige utdannelser. I tillegg får du kompetanse i vitenskapelig tenking og metode. Enkelte utdanninger på universitet og høyskole krever at du har realfag fra videregående skole. Her kan du få maksimalt antall tilleggspoeng. Du blir kvalifisert til videre studier som for eksempel medisin, arkitekt, veterinær, ingeniør eller yrker som vi ikke kjenner til ennå!  

Hva kreves av deg som elev på Miljø- og teknologilinjen? 

Du er interessert i naturfag og matematikk, og synes forskning er spennende og du liker å samarbeide med medelevene dine i team. Du har gode arbeidsvaner og deltar aktivt i timene samtidig som du ønsker å bidra til et godt læringsmiljø. Du får gå i klasse med elever som har de samme faginteressene som deg! 

Kontaktperson: Avdelingsleder Lise Olsen, lise.olsen@vtfk.no 

Medier og kommunikasjon studieforberedende

Du som trives med å jobbe og uttrykke deg kreativt - enten med tekst, lyd, foto eller video vil tilegne deg ettertraktet kompetanse i en visuell og kompleks mediefremtid. Medier og kommunikasjon er en spennende måte å skaffe studieforberedende kompetanse på.

Utdanningsområdet sikrer deg viktig kunnskap og kompetanse innen kommunikasjon, digital kompetanse, formidling og fortellerteknikk. Du vil lære og videreutvikle din kreativitet, bli mer løsningsorientert og styrke din kritiske sans. Din evne til å samarbeide med andre vil bli utfordret og øvet. Denne kompetansen vil gi deg gode forutsetninger i videre studier og fordeler i det fremtidige arbeidsmarkedet.

På Vg2 og Vg3 vil du kunne fordype deg innen bilde, film, journalistikk, grafisk design eller nye medier. Faglærere med bakgrunn i NRK og andre store mediehus gir god kvalitet på undervisningen og deg gode muligheter for gode resultater, sammen med din egen innsats! Se kavalkade fra 2016 her. 

Aktuelle arbeidsplasser direkte knyttet til media kan være aviser, magasiner, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, medieproduksjonsselskap eller offentlige bedrifter. Uansett hvor du ønsker å jobbe etter endt høyere utdannelse, er kompetansen du opparbeider deg på Medier og kommunikasjon nyttig.

Kontaktperson Avdelingsleder Jon Gunnar Eide Brekka jonbr@vfk.no

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Du som velger Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse oppnår generell studiekompetanse ved å følge et 3-årig løp på skolen. Du som velger dette utdanningsprogrammet får mer norsk, matematikk og naturfag enn hva som er vanlig på yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Etter endt 3-årig utdanning får du som består eksamen generell studiekompetanse, slik at du kan søke deg direkte til universiteter og høgskoler uten å måtte gå veien om læretid og/eller påbyggingsår.

Tilbudet har en egen søkekode på VIGO.

Hvilke fag får jeg? 

Kontaktperson Avdelingsleder Lydia Lorentzen lydial@vfk.no

Påbygg til generell studiekompetanse

Påbygg er et tilbud til deg som har avsluttet Vg2 yrkesfag og som ønsker generell studiekompetanse.Etter ett år går du opp til samme eksamen som Vg3 elevene på studieforberedende (ST og ID). Du har da mulighet til å søke universitet eller høgskole.

Opplæringen er utelukkende teoretisk og bygger videre på fellesfagene fra Vg1 og Vg2 yrkesfag og ender i studieforberedende på Vg3. Dette er et omfattende teoretisk skoleløp med høyt læringstrykk som krever mye av deg som elev når det gjelder å være forberedt og ha god studieteknikk.

Året består av følgende fellesfag (30 timer per uke):
Norsk: 10 timer
Matematikk: 5 timer
Naturfag: 3 timer
Historie: 5 timer
Kroppsøving: 2 timer

Valgfritt programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram: 5 timer. Vær klar over at noen universitets- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag i fra programområdet for realfag (f eks matematikk, fysikk, kjemi, biologi).

Kontaktperson Avdelingsleder Svein Ivar Berg Sandåker sveinsa@vfk.no

 
 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 26.06.2020