StyrkNorsk

Dette er et tilbud til minoritetsspråklige elever som tar studieforberedende på Vg2 eller på Vg3, og som ønsker å bli bedre i norsk.

Styrket norsk i stedet for et programfag

Ønsker du å erstatte et programfag med mer norskopplæring? Tilbudet er for deg som har minoritetsspråklig bakgrunn og tar studieforberedende (inkludert IDR, MK på Vg2 eller Vg3). Tilbudet er for elever på alle skolene i fylket. Undervisningen foregår derfor digitalt to ettermiddager i uken. Elevene møtes i tillegg noen dager i løpet av året (noen lørdager eller enkeltdager i høst- eller vinterferie). Du får ikke karakter, men deltatt. Du trenger ikke å ha rett til særskilt språkopplæring og din botid i Norge har ingen betydning. Tilbudet gjelder ikke for påbyggselever. Ta kontakt med din rådgiver hvis du er interessert i tilbudet.

Bli god i norsk - bli god i fag!

Her finner du alle detaljer om dette tilbudet:

 StyrkNorsk

Publisert: 03.02.2022 Oppdatert: 03.02.2022 kl.11.33