Yrkesfag

Yrkesfaglig opplæring gir deg yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev og mulighet til å gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år.

Yrkesfag

Design og Håndverk

Velg design og håndverk – en kreativ og praktisk yrkesopplæring! Du kan blant annet bli frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent, utstillingsdesigner eller kjole- og draktsyer.

Første året på Design og håndverk ved Horten VGS legger du grunnlaget for videre yrkesspesialisering. Du kan blant annet bli frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent, utstillingsdesigner eller kjole- og draktsyer.

Gjennom praktiske oppgaver innen de ulike yrkene tilegner du deg grunnleggende ferdigheter og teoretiske kunnskaper du kan bygge videre på.

Dyktige lærere med bakgrunn fra aktuelle yrker gir god kvalitet på opplæringen og gir deg gode muligheter for gode resultater, sammen med din egen innsats!

Horten VGS tilbyr frisørutdanning på Vg2. I tillegg samarbeider vi med andre skoler i Vestfold slik at du allerede første året hos oss kan prøve ut andre aktuelle yrker.

Les mer om om Design og håndverk på vilbli.no!

Bli etterspurt – bli frisør (Vg2)

Mulighetene for frisører er svært gode - Norge trenger gode frisører. Velger du frisør på andre året ved Design og håndverk er det stor sannsynlighet for at du får en god læreplass og jobb, dersom du har jobbet godt gjennom skoleåret. Du starter på din vei til frisøryrket med 2 år på Horten VGS. Du vil få god veiledning og oppfølging av dyktige faglærere med god kjennskap til og med gode kontakter til bedrifter i frisørbransjen.

Etter skolegang fortsetter opplæringen som lærling i 2 år i en frisørbedrift. Læretiden er lønnet!

Les mer om frisøryrket:
Frisørundersøkelsen 2013
www.frisorfaget.no - for lærlinger

Din vei til frisøryrket på Horten videregående skole

Design og Håndverk (Vg1), Horten VGS
Frisør (vg2), Horten VGS
2 år som lærling i frisørbedrift før du kan ta svennebrev

Elektrofag

EL

I dette utdanningsprogrammet har du mulighet til fagbrev som lærling innen automasjon, data - og elektronikk eller som elektriker. I lærlingperioden tjener du penger, samtidig som du knytter kontakter i markedet.

I lærlingperioden tjener du penger, samtidig som du knytter kontakter i markedet. Etter du har skaffet deg fagbrev har du mulighet til å ta fagskole, bli høyskoleingeniør og til slutt sivilingeniør.

Her jobber du med ny og fremtidsrettet teknologi. Du får teoretiske oppgaver som senere gjøres om til praktiske løsninger. Du lærer å vurdere eget arbeid, og om å jobbe ut i fra næringslivets forventinger.


Hva kreves av eleven?

· Du må kunne jobbe målrettet med yrkesteori og praktiske oppgaver

· Ha god arbeidsmoral på skole og utplassering

· Deltar aktivt i timene

· Møter forberedt til timene

· Du bør være motivert, initiativrik og pliktoppfyllende

Helse og oppvekst

HO

Med dette studieprogrammet har du mulighet til å ta fagbrev som blant annet helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, helse- eller tannhelsesekretær, ambulansearbeider, fotterapeut eller ortopeditekniker.

Du vil jobbe med temaer som helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, samt yrkesutøvelse. Du får innføring i det praktiske arbeidet i skolens praksisrom, eller en bedrift utenfor skolen. På skolen følger du fellesfagene, norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving i tillegg til programfagene. Med påbygg siste året kan du også oppnå generell studiekompetanse slik at du kan søke på offentlig høyskole.

Fellesfagene, matte, engelsk og norsk er yrkestettet slik at det er lettere å forstå de faglige utfordringene.

Hva kreves av eleven?

· At du er interessert i mennesker og har sosial kompetanse

· Har et positivt menneskesyn

· Ønsker å lære mer om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller.

· Du må kunne tenke helhet og kunne jobbe tverrvaglig.

Fra høsten 2017 kan du også velge et 3-årig Helse og oppvekstfag

Innføringsklassen

Tilbud for minoritetsspråklige elever - 优惠少数民族学生- Ofertas para estudiantes de minorías - अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सौदा - العروض لطلاب الأقليات - সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য হত্যা - предложения для студентов из числа меньшинств - 少数派の学生のためのお得な情報 |

Medieproduksjon

MP

Bli spesialist i et praktisk mediefag – velg 2 år på skolen og 2 år i bedrift! Søk deg til oss og det kan bli starten på din utdanning som fotograf eller mediegrafiker.

Medieproduksjon ved Horten VGS er eneste yrkesfaglige medieutdanning i Vestfold. Søk deg til oss og det kan bli starten på din utdanning til fotograf eller mediegrafiker. Du er glad i å utfolde deg kreativt med digitale verktøy, ønsker å videreutvikle dine evner, og målet ditt er en praktisk jobb innen reklame-, design og mediebyråer eller i film- og TV-bransjen. 

Har du en brennende interesse for et praktisk mediefag, har stå-på-vilje og vet at det er dette du ønsker, søker du til Medieproduksjon. Da kan du være med å forme og skape i en praktisk skolehverdag!

Faglærere med bakgrunn i NRK og andre store mediehus gir god kvalitet på undervisningen og deg gode muligheter for gode resultater, sammen med din egen innsats!

Du vil få opplæring i ulike design-, film- og bilderedigeringsverktøy av bransjestandardkvalitet, som vil gi deg et godt grunnlag for fremtidige arbeidsoppgaver og oppdrag. I vg2 vil du få erfaring og praksis fra din kommende bransje gjennom utplassering en hel dag i uka. 

Etter 2 år på Horten VGS går veien videre til 2 år læretid i en mediebedrift. Læretiden er lønnet. Alternativt kan du søke påbygg til generell studiekompetanse dersom du oppnår gode nok karakterer!

Lurer du på hva en fotograf og mediegrafiker gjør klikk på lenkene, eller se intervjuer med mediegrafikerlærlinger på medielarling.no.

Legg grunnlaget for en fremtidig kreativ og spennende jobb på Medieproduksjon – vi ønsker deg velkommen!

Les mer om fag- og timefordeling på vilbli.no!

Service og samferdsel

SS

Her får du mulighet til å ta fagbrev innenfor åtte fag. Fagene du kan ta fagbrev i er salgsfaget, kontorfaget, sikkerhetsfaget, logistikkfaget, IKT-servicefaget, yrkessjåførfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget.

Arbeidsmarkedet er svært bra for de som har fagbrev i et av disse fagene\yrkene.

Det er mulighet for generell studiekompetanse hvis du tar påbygg etter det andre skoleåret. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å studere på høyskole eller universitet.

Som elev på service og samferdsel jobber du tverrfaglig i programfagene. Fellesfagene norsk, engelsk, og matematikk er yrkesrettet slik at det er lettere å forstå de faglige utfordringene. Yrkesretting betyr at faglærer i fellesfagene knytter læringen opp mot temaer i programfagene\yrkene.

Utdanningsprogrammet service og samferdsel har fokus på å gjøre utdanningen mer praktisk. Det gjør vi blant annet ved ha studieturer og ekskursjoner. I tillegg samarbeider vi med lokalt næringsliv når elevene er utplassert i bedrift en dag i uken.

 Hva kreves av eleven?

· Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker

· Ha gode samarbeidsevner

· Deltar aktivt i timene

· Møter forberedt til timene

· Like å jobbe med digitale verktøy

Teknikk og industriell produksjon

TP

Med dette utdanningsprogrammet har du mulighet til å ta fagbrev i hele 59 ulike yrkesfag. Du kan blant annet få lærlingkontrakt innen teknisk industri, skipsindustri, bilbransjen, kjemisk prosessindustri, oljebransjen eller maritimt arbeid.
Har du et ønske om å jobbe praktisk og lære deg å bruke kraftig verktøy, er dette kanskje studieretningen din. Her jobber du praktisk i verksted og får innføring om bruken av ulike verktøy. Du kan være med på å påvirke skolehverdagen din med eget engasjement. Skoledagen kombinerer teori og praksis på en hensiktsmessig måte.’

Fellesfagene, matematikk, engelsk og norsk er yrkestettet slik at det er lettere å forstå de faglige utfordringene.

Hva kreves av eleven?

· Har praktisk sans og godt håndlag

· Er løsningsorientert

· Deltar aktivt i timene

· Er forberedt

· Liker å jobbe selvstendig og er nøyaktig

· Har gode samarbeidsevner

· Interesse for ny teknologi

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 11.06.2020