Videregående skoler på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021.


Publisert:

03.01.2021

Oppdatert:

05.01.2021 kl.13.33

Viktig informasjon om skolestart - Kompetansebyggeren på rødt nivå fra mandag 4. januar 2021.
Regjeringen har i kveld kommet med anbefaling om at alle videregående skoler i landet skal gå over til rødt nivå. I praksis innebærer det at dere ikke skal møte fysisk på skolen mandag 4. januar eller tirsdag 5. januar. Dere vil disse to dagene få digital undervisning. Dette gjelder alle elever og klasser bortsett fra 1HOD, 1HOC og 3PBG. Disse får egne beskjeder. I løpet av tirsdagen vil det komme ut informasjon om hvilke klasser/fag som skal ha digital undervisning hjemme og hvilke klasser/fag som skal møte på skolen. Planen vil gjelde fram til 18. januar dersom ikke skoleeier bestemmer noe annet.
 
Helt nye elever som skal begynne på fellesfag mandag og tirsdag, kan komme på skolen for å få utlevert PC. Dere vil få en egen SMS.
 
Merk: Rødt nivå innebærer ikke en stenging av skolene, men isteden en kombinasjon av skoleundervisning og digital fjernundervisning. Det er et klart mål om at flest mulig elever på de videregående skolene får mest mulig skoleundervisning.
 
Velkommen til en noe annerledes skolestart og godt nytt år til dere alle!