Vil du bli elev hos oss?

Videregående opplæring for voksne er et gratis tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge.

Alle kan søke om videregående opplæring for voksne, og kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få plass hvis det er ledig. 

Kompetansebyggeren har også elever som har sin skoleplass finansiert av NAV.

Man kan søke om generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompetanse kvalifiserer til å søke universitet eller høgskole. 

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Opplæringsloven § 4A-3 bestemmer at disse to gruppene har lovfestet rett til videregående opplæring for voksne:

  • Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere
  • Du må fylle 25 år eller mer det året du søker
  • Du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til vidaregående opplæring for voksne.

For å få tilbud om videregående opplæring for voksne må du:

  • ha fullført norsk grunnskole eller tilsvarende med engelskopplæring
  • være registrert bosatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune og ha gyldig oppholdstillatelse

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare videregående opplæring bør du være god i norsk, både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå. Her kan du lese mer om de forskjellige nivåene. Kommunen du bor i tilbyr norskopplæring og du bør undersøke om du har rett til mer norskopplæring dersom du er usikker på norskkunnskapene dine.

Hvordan søker du

Digital søknad

Det er kun mulig å søke digitalt via www.vigo.no, velg "videregående opplæring for voksne/realkompetanse". Du må logge deg på med MinID eller BankID.

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr du kan søke hele året.

  • 1.mars er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i august.
  • 1.oktober er veiledende søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Svar på søknad

Etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt dersom vi mangler informasjon eller dokumentasjon. Det kan ta inntil fire uker fra vi har mottatt all nødvendig informasjon, til du får svar.

Du vil motta et brev med vedtak om rett eller ikke rett til videregående opplæring for voksne. Du får mer informasjon om tilbudet i eget brev.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kunnskap du har opparbeidet. Dette kan være gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.
 
Hvis du har rett til videregående opplæring for voksne, har du også rett til gratis realkompetansevurdering. 

Du har rett til realkompetansevurdering også om du ikke ønsker opplæring. Du kan søke om realkompetansevurdering www.vigo.no.

Her kan du lese mer om realkompetansevurdering.

Veiledning

Er du usikker på hva du skal bli? Eller hva du skal bruke din generelle studiekompetanse til?

Karrieresenteret tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til voksne og ungdom over 19 år. I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor flere karrierevalg som kan være utfordrende. Vi kan bevisstgjøre deg på hva du vil, hvem du er og hva du kan.

Her finner du mer informasjon om karriereveiledning samt hvor kan få dette.

Ønsker du veiledning innenfor videregående opplæring for voksne?

Dertsom du ønsker veiledning innenfor videregående opplæring for voksne kan du søke om dette på www.vigo.no

Fagbrev som voksen

Har du fast ansettelse eller kan du dokumentere lang og variert arbeidserfaring innenfor et yrke. Sjekk ut med fagopplæringen innenfor ditt område

Ikke rett til opplæring?

Dersom du ikke har rett til videregående opplæring for voksne, kan du likevel få tilbud om opplæring dersom du er kvalifisert og det er ledige plasser. Du må søke om dette på www.vigo.no

Hvis du er under 25 år, men har ungdomsrett, kan du søke om å få gjort om ungdomsretten din til voksenrett.

Du kan gå opp til eksamen som privatist. Les mer om privatistordningen på privatistweb.no.

Det er flere muligheter for å betale for undervisning frem mot privatisteksamen, bl.a. har studieforbundene kurs i fag på videregående nivå. Du må da kontakte de private aktørene direkte.

Ofte stilte spørsmål

 

Publisert: 24.06.2020 Oppdatert: 07.08.2020 kl.11.16