Elev-PC og låneavtale

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark må bruke PC i undervisningen. Her finner du det du trenger å vite om PC og låneavtale hos Kompetansebyggeren.
Du låner PC av skolen

Alle elever med voksenrett på Kompetansebyggeren får låne PC av oss gratis.

 • Du må signere kontrakt om låneavtale før du får utlevert PC.
 • Du får utlevert PC-en din etter skolestart.
 • Du får låne datautstyret i perioden du er elev ved Kompetansebyggeren.
 • Du får en maskin som er godt egnet til skolearbeid med alle nødvendige programmer.

Følgende avtale gjelder for utlånsordningen:

Lånekontrakt elev PC Kompetansebyggeren

Før du kan få utlevert PC

Dette må du gjøre før du får utlevert PC:

 1. Signere Lånekontrakt elev PC Kompetansebyggeren . Mer informasjon får du når du starter på skolen.
 2. Lese og gjøre deg kjent med gjeldende reglementer.

Ordensreglementet blir gjennomgått ved oppstart og skal signeres av alle deltakere. Reglementet inneholder forventninger og krav til både KB og deltakere, og det danner rammene for å ivareta et godt læringsmiljø.

Hva skjer hvis du mister eller får skade på PC-en?

Ved tap eller skade på PC-en, skal Kompetansebyggeren underrettes umiddelbart etter tap eller skade har skjedd.

Tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra elevens side belastes eleven fullt ut jf. Vestfold
og Telemark fylkeskommunes IKT- reglement § 3-andre ledd.
Eksempler på uaktsomhet kan være:

 • Drikke eller annen væske som søles over maskinen
 • Uforsvarlig transport eller håndtering
 • Bruk på uegnet sted m.m.
 • Forlate PC-en uten tilsyn
 • Egne forsøk på å reparere PC-en

Ved tyveri av PC-en skal eleven umiddelbart melde dette til politiet, og skolen skal ha kopi av tyverimeldingen.

Ved tap eller skade, skal det betales en egenandel.

Dersom eleven mister eller trenger ny lader til PC-en, kan denne kjøpes av Kompetanaebyggeren til innkjøpspris.

For at forsikringen skal gjelde må PC-en alltid fraktes i egnet sekk. PC-en må aldri transporteres i samme sekk eller bag som det er flytende væske som for eksempel vann eller brus.

Dersom eleven får utlevert utlåns-PC/nettbrett ved eventuell reparasjon o.l. av egen maskin, skal utlånsmaskinen leveres tilbake til IKT-avdelingen innen utløpsfristen (frist oppgis av skolen ved utlån). Dersom ikke lånt utstyr leveres tilbake innen fristens utløp, vil det medføre krav om betaling fra Kompetansebyggerens side.

Tilbakelevering

Låneavtalen gjelder så lenge du er elev ved Kompetansebyggeren.

Om du avslutter eller tar permisjon i utdanningen din ved Kompetansebyggeren, må PC-en leveres inn til IKT-avdelingen uten ugrunnet opphold. Dersom PC-en ikke leveres inn i henhold til reglementet, vil du bli fakturert det beløp det koster å kjøpe inn en tilsvarende PC til de satsene som til enhver tid gjelder.

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 10.08.2020 kl.14.54