Skolestart

Velkommen til skolestart fra tirsdag 4.januar! Her er oversikt over hva som er nyttig å vite når du starter på skolen.
Foto: Gettyimages

Rødt nivå i trafikklysmodellen

Vi planlegger for skolestart på rødt nivå.

Det betyr:

  • Hold minst én meter avstand – i alle situasjoner – også i klasserommene
  • Vær hjemme hvis du er syk
  • Vask hendene hyppig
  • Gå rett til klasserommet
  • Tørk av bordet etter deg i fellesareal og klasserom
  • Økt andel digital undervisning og enkelte klasser må deles i mindre grupper for å kunne overholde avstandskravene på skolen.
  • Begrens bruk av offentlig transport. Vi oppfordrer alle til å bruke sykkel eller gå der det er mulig.
  • Du må følge godt med på informajosn som blir gitt, både i klasserommet og på Teams.
  • Har du luftveissymptomer? Følg retningslinjene til FHI.

Hvor og når skal jeg møte?

Det er sendt ut e-post til alle nye elever med informasjon om oppstart, oppmøtetidspunkt og klasserom dere skal møte på. Vi ber om at du sjekker e-posten din (også søppelpost).

Timeplan for vårsementeret på rødt nivå i januar vil bli oppdatert i Visma InSchool (VIS). Eksisterende elever må følge med på denne og eventuelle beskjeder fra faglærer/kontaktlærer i Teams.

Kan du ikke møte til skolestart?

Ta kontakt med Kompetansebyggeren. Tlf.: 33 30 93 00 eller kb@vtfk.no.

Lærebøker og PC

Deltakere som har voksenrett får låne lærebøker og PC hos Kompetansebyggeren. Læremidlene blir utlevert ved skolestart, og leveres tilbake ved skoleslutt. Dette er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning til avtalt tid (siste skoledag). Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid i tilfredstillende forfatning vil det bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm omkostninger. Du må signere en låneavtale før læremidlene blir utlevert.

Lånekassen

De fleste av våre opplæringstilbud gir mulighet for lån-og/eller stipend i Lånekassen. Du må søke her: Lånekassen

Skolebevis/PocketID

Se informasjon om skolebevis/Pocket ID.

Parkering

Tønsberg

Parkering foran skolens hovedinngang er forbeholdt gjester og elever med parkeringsbevis. Parkering forøvrig er avgiftsbelagt. Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass i enden av Fjordgaten (Micasa). Oppmerkede plasser tilknyttet bygget (parkering nord og sør) er forbeholdt ansatte med parkeringsbevis. Parkering på ansattes plasser medfører borttauing for eiers regning. Etter kl. 16.00 kan alle parkere på våre egne parkeringsplasser nord og sør for bygget.

Det er ladestasjon for ladbar motorvogn (betalingsløsning) ved Shell/Jula i Kjelleveien.

Du finner sykkelparkering til høyre for skolens hovedinngang, langs bygget.

Sandefjord (paviljongen)

Parkering er avgiftsbelagt ved paviljongen Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass vest for bygget. Gratis parkering på grusplassen ved Bugårdsparken.
 
Du finner sykkelparkering langs paviljongen.

Kantine

Tønsberg

Kantina ligger i første etasje og er for elever og ansatte i Nordbyen 40.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00-14.00
Torsdag og fredag kl. 08.00-12.00
(åpningstidene kan variere i perioder)

Sandefjord

Kantina ligger i første etg. inne på SVGS er for elever og ansatte.

Åpningstider: 0745-13.00 alle dager

Røyking

Tønsberg

Det er røykfritt område ved hovedinngang og langs østsiden av bygget. Røyking skal kun skje på anviste områder (to røykeskur på vestsiden av bygget).

Sandefjord

Det er røykfritt område på hele SVGS. Røyking skal kun skje på anviste områder sør for parkeringsplassen (rødt hus ved Kolonihagen).

IKT

IKT-servicedesken er ved resepsjonen i 2.etg. Vi kan blant annet hjelpe deg med eventuelle problemer med din bruker-ID (brukernavn og passord), som blir utdelt ved skolestart. Trådløst nettverk er tilgjengelig i bygget. Teams brukes som læringsplattform, og pålogging skjer med din bruker-ID. Løsningen kalles "Feide".

Elevtjenesten

Elevtjenesten skal hjelpe elevene til å mestre ulike sosiale, fysiske og/eller psykiske utfordringer i skolehverdagen og i studiene. For ytterligere informasjon om Elevtjenestens oppgaver, se Elevtjenester

Kontaktlærer

Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin vil du og kontaktlærer møtes til en samtale, hvor fokus er viktige sider rundt studiet. Du får også mulighet til å legge fram informasjon du mener vi bør kjenne til. Har du behov for endring i opplæringsløp, må du snakke med kontaktlærer og søke om dette i eget skjema.

Publisert: 04.08.2020 Oppdatert: 22.12.2021 kl.09.12