Skolestart

Velkommen til skolestart fra tirsdag 18 august! Her er plan for første skoledag samt oversikt over hva som er nyttig å vite når du starter på et nytt skoleår.
Foto: Gettyimages

Plan for oppmøte fra tirsdag 18. august.

Her er oppmøteplan for første skoledag. 

Det er sendt ut e-post til alle elever om oppstart og timeplan. Vi ber om at du sjekker e-posten din (også søppelpost).

Du møter direkte i klasserommet etter oppsatt plan.

Les her hva du må tenke på om Korona og skolestart.

Lærebøker og PC

Deltakere som har voksenrett får låne lærebøker og PC hos Kompetansebyggeren. Læremidlene blir utlevert ved skolestart, og leveres tilbake ved skoleslutt. Dette er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning til avtalt tid (siste skoledag). Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid i tilfredstillende forfatning vil det bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm omkostninger. Du må signere en låneavtale før læremidlene blir utlevert.

Lånekassen

De fleste av våre opplæringstilbud gir mulighet for lån-og/eller stipend i Lånekassen. Du må søke her: Lånekassen

Parkering

Tønsberg

Parkering foran skolens hovedinngang er forbeholdt gjester og elever med parkeringsbevis. Parkering forøvrig er avgiftsbelagt. Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass i enden av Fjordgaten (Micasa). Oppmerkede plasser tilknyttet bygget (parkering nord og sør) er forbeholdt ansatte med parkeringsbevis. Parkering på ansattes plasser medfører borttauing for eiers regning. Etter kl. 16.00 kan alle parkere på våre egne parkeringsplasser nord og sør for bygget.

Det er ladestasjon for ladbar motorvogn (betalingsløsning) ved Shell/Jula i Kjelleveien.

Du finner sykkelparkering til høyre for skolens hovedinngang, langs bygget.

Sandefjord (paviljongen)

Parkering er avgiftsbelagt ved paviljongen Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass vest for bygget. Gratis parkering på grusplassen ved Bugårdsparken.
 
Du finner sykkelparkering langs paviljongen.

Kantine

Tønsberg

Kantina ligger i første etasje og er for elever og ansatte i Nordbyen 40.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00-14.00
Torsdag og fredag kl. 08.00-12.00
(åpningstidene kan variere i perioder)

Sandefjord

Kantina ligger i første etg. inne på SVGS er for elever og ansatte.

Åpningstider: 0745-13.00 alle dager

Røyking

Tønsberg

Det er røykfritt område ved hovedinngang og langs østsiden av bygget. Røyking skal kun skje på anviste områder (to røykeskur på vestsiden av bygget).

Sandefjord

Det er røykfritt område på hele SVGS. Røyking skal kun skje på anviste områder sør for parkeringsplassen (rødt hus ved Kolonihagen).

IKT

IKT-servicedesken er ved resepsjonen i 2.etg. Vi kan blant annet hjelpe deg med eventuelle problemer med din bruker-ID (brukernavn og passord), som blir utdelt ved skolestart. Trådløst nettverk er tilgjengelig i bygget. Teams brukes som læringsplattform, og pålogging skjer med din bruker-ID. Løsningen kalles "Feide".

Elevtjenesten

Elevtjenesten skal hjelpe elevene til å mestre ulike sosiale, fysiske og/eller psykiske utfordringer i skolehverdagen og i studiene. For ytterligere informasjon om Elevtjenestens oppgaver, se Elevtjenester

Kontaktlærer

Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin vil du og kontaktlærer møtes til en samtale, hvor fokus er viktige sider rundt studiet. Du får også mulighet til å legge fram informasjon du mener vi bør kjenne til. Har du behov for endring i opplæringsløp, må du snakke med kontaktlærer og søke om dette i eget skjema.

Publisert: 04.08.2020 Oppdatert: 11.08.2020 kl.12.20