Skolestart

Velkommen til skolestart fra torsdag 19 august! Her er oversikt over hva som er nyttig å vite når du starter på et nytt skoleår.
Foto: Gettyimages

Grønt nivå i trafikklysmodellen

Vi planlegger for skolestart på grønt nivå:)

Det betyr (hentet fra smitteveilederen til Utdanningsdirektoratet):

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hånd- og hostehygiene er viktig
  • Unngå håndhilsing og klemming

Vi tar forbehold om endringer, men vi krysser fingrene for at dette blir en "normal" skolestart!

Plan for oppmøte fra torsdag 19. august.

Det er sendt ut e-post til alle elever om oppstart og oppmøtetidspunkt. Vi ber om at du sjekker e-posten din (også søppelpost) når det nærmer seg skolestart.

Skolestart: torsdag 19. august

Følgende klasser møter kl 0900 og er ferdige ca kl 1200.   

Klasse 

Kontaktlærer/klasseansvarlig

Klasserom 

Oppmøte 

1HOA 

Anne Marie (Antone) 

352 

Klasserom 

1HOB 

Nancy (Bettina) 

353 

Klasserom 

1HOE 

Antone (Ida) 

351 

Klasserom 

1ELA 

Tom Rune (Pål Henrik) 

263 

Klasserom 

1SSA 

Annette/Randi 

304 

Klasserom 

1HOI 

Oskar 

303 

Klasserom 

3HAA 

Ida 

305 

Klasserom 

3HAC 

Bettina/Ellen 

308 

Klasserom 

1HOS 

Cathrine L (Aileen) 

Rom 1 (Sandefjord) 

Klasserom 

3PBE/F 1 

Tina og Sverre 

358 

Kantina 

3PBE/F 2 

Simen og Elena 

357 

Kantina 

3PBE/F 3 

Katja og Knut Haakon 

359 

Kantina 

 

Følgende klasser møter kl 1000 og er ferdige ca kl 1200.  

Klasse 

Kontaktlærer 

Klasserom 

Oppmøtested 

2HAA 

Liv Torill (Ida) 

302           

Kantina 

2ELA 

Pål Henrik (Tom Rune) 

260 

Kantina 

2HAS 

Marianne  (Cathrine) 

Rom 2 (Sandefjord) 

Klasserom 

2BUA 

Trond 

310/312 

Kantina 

2TLA 

Bjørn Arne 

309 

Kantina 

3FOA 

Thea (Ellen) 

115  

Kantina 

3HSA 

Cathrine (Lillann) 

278 

Kantina 

 

Følgende klasser møter kl 12.45 og er ferdige ca kl 15.00 

Klasse 

Klasseansvarlig

Klasserom 

Oppmøtested 

3PBA/B1 

Reidun og Eva 

308 

Klasserom 

3PBA/B2 

Tone og Carmina 

358 

Klasserom 

3PBA/B3 

Trude og Sylve 

305 

Klasserom 

3PBH (Gull) 

Solveig/Hege 

Kantina 

Kantina 

3PBI (Gull) 

Marie, Lars 

Kantina 

Kantina 

3HAS 

Aileen 

Rom 1 Sandefjord

Klasserom 

 

Kveld oppmøte kl 17 i klasserom 19. august:  

Klasse 

Kontaktlærer 

Oppmøte i klasserom  

3PBC Norsk

Simen

 308

3STA R1 matematikk

Oddbjørn/Lars  

 351

 

Resten av kveldsundervisningen begynner etter timeplanen i uke 34. 

 

Fra fredag 20. august møter alle klasser etter oppsatt timeplan inkludert 2HAC og 2 HAD.

Lærebøker og PC

Deltakere som har voksenrett får låne lærebøker og PC hos Kompetansebyggeren. Læremidlene blir utlevert ved skolestart, og leveres tilbake ved skoleslutt. Dette er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning til avtalt tid (siste skoledag). Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid i tilfredstillende forfatning vil det bli utskrevet et erstatningskrav pålydende læremidlenes utsalgspris + adm omkostninger. Du må signere en låneavtale før læremidlene blir utlevert.

Lånekassen

De fleste av våre opplæringstilbud gir mulighet for lån-og/eller stipend i Lånekassen. Du må søke her: Lånekassen

Skolebevis/PocketID

Se informasjon om skolebevis/Pocket ID.

Parkering

Tønsberg

Parkering foran skolens hovedinngang er forbeholdt gjester og elever med parkeringsbevis. Parkering forøvrig er avgiftsbelagt. Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass i enden av Fjordgaten (Micasa). Oppmerkede plasser tilknyttet bygget (parkering nord og sør) er forbeholdt ansatte med parkeringsbevis. Parkering på ansattes plasser medfører borttauing for eiers regning. Etter kl. 16.00 kan alle parkere på våre egne parkeringsplasser nord og sør for bygget.

Det er ladestasjon for ladbar motorvogn (betalingsløsning) ved Shell/Jula i Kjelleveien.

Du finner sykkelparkering til høyre for skolens hovedinngang, langs bygget.

Sandefjord (paviljongen)

Parkering er avgiftsbelagt ved paviljongen Parkeringsbillett kjøpes på parkeringsplass vest for bygget. Gratis parkering på grusplassen ved Bugårdsparken.
 
Du finner sykkelparkering langs paviljongen.

Kantine

Tønsberg

Kantina ligger i første etasje og er for elever og ansatte i Nordbyen 40.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 08.00-14.00
Torsdag og fredag kl. 08.00-12.00
(åpningstidene kan variere i perioder)

Sandefjord

Kantina ligger i første etg. inne på SVGS er for elever og ansatte.

Åpningstider: 0745-13.00 alle dager

Røyking

Tønsberg

Det er røykfritt område ved hovedinngang og langs østsiden av bygget. Røyking skal kun skje på anviste områder (to røykeskur på vestsiden av bygget).

Sandefjord

Det er røykfritt område på hele SVGS. Røyking skal kun skje på anviste områder sør for parkeringsplassen (rødt hus ved Kolonihagen).

IKT

IKT-servicedesken er ved resepsjonen i 2.etg. Vi kan blant annet hjelpe deg med eventuelle problemer med din bruker-ID (brukernavn og passord), som blir utdelt ved skolestart. Trådløst nettverk er tilgjengelig i bygget. Teams brukes som læringsplattform, og pålogging skjer med din bruker-ID. Løsningen kalles "Feide".

Elevtjenesten

Elevtjenesten skal hjelpe elevene til å mestre ulike sosiale, fysiske og/eller psykiske utfordringer i skolehverdagen og i studiene. For ytterligere informasjon om Elevtjenestens oppgaver, se Elevtjenester

Kontaktlærer

Ved skolestart vil du få tildelt en kontaktlærer, som er din primærkontakt gjennom hele skoleåret. I starten av hver termin vil du og kontaktlærer møtes til en samtale, hvor fokus er viktige sider rundt studiet. Du får også mulighet til å legge fram informasjon du mener vi bør kjenne til. Har du behov for endring i opplæringsløp, må du snakke med kontaktlærer og søke om dette i eget skjema.

Publisert: 04.08.2020 Oppdatert: 18.08.2021 kl.11.56