Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vil gi deg formelle kvalifikasjoner til å bli barne- og ungdomsarbeider.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Å være elev krever at du har fått voksenrett av fylkeskommunen, eller at Nav betaler for opplæringen. Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Dine jobbmuligheter

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger, planlegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. Som barne- og ungdomsarbeider må du være åpen, fleksibel og kunne samarbeide og kommunisere med mennesker som har ulik bakgrunn og er i ulike livssituasjoner.

Les mer om barne – og ungdomsarbeiderfaget på vilbli.no

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å kvalifisere seg for lærlingplass til barne- og ungdomsarbeider. Du er kvalifisert for utdanning i barne- og ungdomsarbeiderfaget når du har fullført og bestått vg1 Helse- og oppvekst. Etter vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan du søke lærlingplass. Dersom du har mye praksis fra faget kan også praksiskandidatordningen være noe for deg. Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksis enten som praksiskandidat eller lærling. Før oppstart vil du få veiledning om hva som gjenstår av praksis og hvilken type praksis som er relevant i faget.

Hos oss får du veiledning til å velge det løpet som passer for deg. Både vg1 og vg2 går over ett år. Dersom du mangler fellesfag tar du disse i løpet av vg1 og vg2.

I tillegg til vanlig undervisning skal alle elevene ha det som kalles Prosjekt Fordypning, som omfatter i alt 168 timer med praksis med tilhørende skriftlige oppgaver. Praksisen kan gjennomføres på praksissteder hvor yrkesutøvelsen har fokus på et av yrkene nevnt ovenfor.

Vi bruker flere ulike og varierte arbeidsformer i kurset. Eksempler på dette kan være undervisning, gruppearbeid, faglige diskusjoner og arbeid med individuelle oppgaver.

For oss er det viktig å følge opp hver enkelt elev ut fra hvilke behov eleven har. Vi tilrettelegger for dette ved at elevene kan sende inn oppgaver og motta veiledning underveis i arbeidsprosessen.

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge anbefaler vi deg å ta vårt introkurs som starter opp i januar 22. Her blir du kjent med programfagene på vg1 Helse – og oppvekst i tillegg får du opplæring i norsk, engelsk og grunnleggende ferdigheter i IKT. Gjennom yrkesfaglig fordypning blir du kjent med ulike yrker innenfor helse- og oppvekst. Etter 21 uker med introkurs begynner du på ordinær opplæring i august 22.

Innhold i opplæringsløpet

År 1  
Vg1 Helse – og oppvekstfag  Timer (60 min)  
Helsefremmende arbeid  222
Kommunikasjon og samhandling  111
Yrkesutøvelse  111
Yrkesfaglig fordypling  55,5
 
År 2  
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget  Timer (60 min)  
Pedagogisk arbeid  111
Kommunikasjon og samhandling  111
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfaget  222
Yrkesfaglig fordypning  55,5
 
Vg1/Vg2  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for helse og oppvekst

  81
Naturfag for helse og oppvekst   54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap   81

Praktisk informasjon 

Start
  • Vg1 helse og oppvekst oppstart august 2021
  • Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget august 2021 (for deg som er ferdig med vg1)
  • Introkurs for elever med kort botid har oppstart januar 22 (avsluttes juni 22). For de som blir anbefalt introkurs, starter ordinært vg1 i august 22.
Tid

Undervisningen foregår på dagtid

Slutt Juni 2022
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamen, kun standpunktkarakterer. Vg2 avsluttes med en to-dagers tverrfaglig praktisk eksamen.

Praksiskandidater melder seg selv opp til privatisteksamen, en 5 timers skriftlig eksamen med fagkode BUA3102, på privatistweb.no

Hvordan søke?

Ønsker du å gå barne- og ungdomsarbeiderfaget hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg

  

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 31.03.2021 kl.15.05