Barne- og ungdomsarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderutdanningen gir deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som vil gi deg formelle kvalifikasjoner til å bli barne- og ungdomsarbeider.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Praktisk informasjon 

Start August eller januar med eksamen året etter
Tid

Fra 2-4 dager i uka avhengig av opplæringsbehovet ditt.

Undervisningstiden er fra kl 0820 - 1355.

Slutt Eksamen ett år etter oppstart, juni og desember.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

Dine jobbmuligheter

Som barne- og ungdomsarbeider får du kvalifikasjoner til å arbeide ved blant annet følgende institusjoner:

•        Barnehage

•        Sfo/ barneskole

•        Ungdomsskole

•        Videregående skole

•        Ungdomsklubb.

De fleste jobbmulighetene finnes i barnehage, barneskole og sfo. Om du arbeider i for eksempel ungdomsskole eller videregående skole vil jobben din bestå av å følge opp enkeltelever eller små grupper av elever i samarbeid med en lærer.

Opplæringsløp

Vi tilbyr nå vg1 Helse og oppvekst over ett år, og Vg2 over ett år.

I tillegg til vanlig undervisning skal alle elevene ha det som kalles Prosjekt Fordypning, som omfatter i alt 168 timer med praksis med tilhørende skriftlige oppgaver. Praksisen kan gjennomføres på praksissteder hvor yrkesutøvelsen har fokus på et av yrkene nevnt ovenfor.

På Vg1 har du programfagene helse, yrke, kommunikasjon samt yrkesfaglig fordypning.

På vg2 barne-, vil du ha programfagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, kommunikasjon og samhandling og yrkesfaglig fordypning. Trenger man fellesfag tas dette samtidig.

Slik jobber vi

Vi bruker flere ulike og varierte arbeidsformer i kurset. Eksempler på dette kan være undervisning, gruppearbeid, faglige diskusjoner og arbeid med individuelle oppgaver.

For oss er det viktig å følge opp hver enkelt elev ut fra hvilke behov eleven har. Vi tilrettelegger for dette ved at elevene kan sende inn oppgaver og motta veiledning underveis i arbeidsprosessen.

Praksis

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg praksis enten som praksiskandidat eller lærling. Før oppstart vil du få veiledning om ha som gjenstår av praksis og hvilken type praksis som er relevant i faget.

Eksamen

Etter endt utdanning skal du opp til en tverrfaglig eksamen med fagkode BUA2004. Denne eksamen arrangeres lokalt i desember og juni på skolen vår.

Praksiskandidater melder seg selv opp til privatisteksamen, en 5 timers skriftlig eksamen med fagkode BUA3102, på privatistweb.no

Video

  

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 10.08.2020 kl.19.17