Elektriker

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Å være elev krever at du har fått voksenrett av fylkeskommunen, eller at Nav betaler for opplæringen. Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Dine jobbmuligheter

Innenfor elektro er det mange jobbmuligheter. På elektro lærer du blant annet om installasjon og vedlikehold elektriske og elektroniske systemer, montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg og om reparasjon av elektrisk utstyr. Sikkerhet og dokumentasjon er en viktig del av opplæring. Etter endt utdanning er du aktuell for arbeid innenfor både offentlig og privat virksomhet, boliger og bygninger, steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-håndverks- og servicevirksomhet, industri, landbruk og skip, olje- og gassinstallasjoner, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Les mer om elektrofaget på vilbli.no

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å kvalifisere seg som lærling innenfor Elenergi som for eksempel elektriker, elektroreparatør, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, togelektriker, elektromotor- og transformatorreparatør. Opplæringen gjennomføres på to år der du første året går vg1 Elektro og datateknologi før du begynner på vg 2 Elenergi. Etter endt opplæring må du selv søke lærlingplass (frist 1. mars). Dersom du trenger fellesfagene, tar du disse i løpet av vg1 og vg2.

Undervisningen har fokus på å se teori og praksis i sammenheng og mye av undervisningen foregår i vårt praksisrom. Det legges også vekt på samarbeide god kommunikasjon og delingskultur.

Innhold i opplæringsløpet

År 1  
Vg1 Elektro og datateknologi  Timer (60 min)  
Energi og styresystemer  277,5
Elektroniske kretser og nettverk  166,5
Yrkesfaglig fordypling  55,5
 
År 2  
Vg2 Elenergi  Timer (60 min)  
Energi og styresystemer  277,5
Elektronisk kommunikasjon  166,5
Yrkesfaglig fordypning  111
 
Vg1/Vg2  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for elektrofag

  81
Naturfag for elektrofag   54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap   81

 

Praktisk informasjon

Start
  • Vg1 august 2021
  • Vg2 august 2021 (for deg som har fullført og bestått vg1)
Tid

Dagtid.

Slutt Juni 2022
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Opplæringen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse.

Eksamen

Vg1 avsluttes med standpunktkarakter i juni. Det er ingen eksamen for elever etter vg1. Vg2 Elenergi avsluttes med en tverrfaglig eksamen i tillegg til standpunktkarakterer.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå elektro hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg.

Publisert: 22.11.2017 Oppdatert: 21.04.2021 kl.08.58