Elektriker

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Praktisk informasjon

Start August
Tid

Fra 2-4 dager i uka over to år (2-4 dager i uka med Vg1 første året og 2-4 dager i uka med Vg2 andre året). Antall dager avhenger av om du trenger fellesfag eller ikke.

Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Opplæringen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse.

Jobbmuligheter

Du får kvalifikasjoner til å arbeide på blant annet på disse områdene:

  • boliger og bygninger
  • steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet
  • offentlig virksomhet
  • industri, landbruk og skip
  • olje- og gassinstallasjoner
  • alarm- og sikkerhetsanlegg

Opplæringsløpet

Vi gir opplæring i programfag på VG1 elektro og VG2 el-energi. Du kan også få opplæring som fører deg fram til eksamen i restteorien, VG3.

Slik jobber vi

Lite lærerstyrt tavleundervisning. Mye elevstyrt gruppejobbing preget av samarbeid, god kommunikasjon, delingskultur, trygghet, respekt, tillit og effektiv jobbing. Teori og praksis går hånd i hånd.  Det legges vekt på at elevene utvikler sosiale, kommunikative og samarbeids-ferdigheter. De lærer av hverandre både med hensyn til praksis og teori. Et trygt og godt klassemiljø er en forutsetning for et godt læringsmiljø. Resultatet av dette er fornøyde elever, lite frafall og med et klart mål om at alle skal bestå eksamen!

Praksis 

Du må selv skaffe deg lærlingeplass etter endt opplæring.

Eksamen

Rettselever:

Fylkesgitt praksiseksamen VG2

Sentralgitt teorieksamen VG2

Sentralgitt teorieksamen VG3

Publisert: 22.11.2017 Oppdatert: 14.08.2020 kl.13.41