Fellesfag

Fellesfagene kan inngå i et yrkesfaglig løp.
Fasade Nordbyen 40 kveld.                                 Foto: Nordsveen

Dine mål og muligheter

Opplæringsløpene har ulikt krav til fellesfag:

Skoleløp – krav om bestått alle fellesfag.

Lærling – krav om bestått alle fellesfag.

Praksiskandidat – ikke krav om bestått fellesfag, men fagene vil gi fratrekk i praksistid når de er bestått.

Opplæringsløp

Oppstart august hvert år i alle fag. 

Fag du møter

Fellesfag for yrkesfagene innbefatter norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag. Voksne er fritatt fra faget kroppsøving.

Publisert: 09.11.2017 Oppdatert: 14.09.2022 kl.10.48