Fotterapeut

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av de viktigste oppgavene til fotterapeuten er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko og skoveiledning er en viktig del av arbeidet. Opplæringstilbudet er et av svært få i Norge!

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Elever med ungdomsrett kan fra august 22 søke seg inn på Vg2 Fotterapi når de er ferdige med vg1 Helse- og oppvekstfag i ordinær videregående opplæring. Ta kontakt med oss eller rådgiver på din skole for mer informasjon. 

Dine jobbmuligheter

Vi opplever stor etterspørsel etter fotterapeuter. Fotterapeuter jobber både på sykehjem, i hjemmetjenesten, skoleverket, i skobutikker, innenfor idrett, i bedriftshelsetjenesten og i private fotklinikker. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende. 

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli fotterapeutDu er kvalifisert for utdanning mot fotterapeut etter vg1 Helse- og oppvekst.

Vi bruker ulike opplæringsmetoder som teoriundervisning, gruppearbeid, interaktivt læring og praktisk arbeid i skolens klinikk. Det legges vekt på at teori og praksis går "hånd i hånd". Du får all praksis du trenger i undervisningsløpet gjennom arbeid i skolens klinikk. Her får du god trening i å drifte en klinikk, samhandle med andre og kommunisere med pasienter. 

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut. Vår utdanning gir autorisasjon. Du må selv søke om autorisasjon når du har fullført og bestått vg3. 

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge kan det hende du trenger et utvidet løp. Når vi har mottatt din søknad, kontakter vi deg for å avklare ditt behov for opplæring.

Innhold i opplæringsløpet

 
Vg1 Helse-og oppvekstfag  Timer(60 min)  
Helsefremmende arbeid  173
Kommunikasjon og samhandling    79
Yrkesutøvelse    79
Yrkesfaglig fordypling    111
 
Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk  Timer (60 min)  

Helse, funksjon og bevegelse

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk

 444
Yrkesfaglig fordypning  148
 
Vg3 Fotterapi   Timer (60 min)  
Fotterapi  600
 
Vg2/Vg3  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

  81
Naturfag for helse-og oppvekst   54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap   81

Praktisk informasjon

Start
  • VG2 oppstart august 2022 for deg som er ferdig med vg1
  • VG3 oppstart august 2023 og avsluttes juni 2024

 

Tid

Undervisning på dagtid fra august 2022

Slutt Juni 2023
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

 

 

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamenkun standpunktkaraktererde Vg2 og vg3 avsluttes med tverrfaglig eksamen i juni.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå fotterapeut hos oss, søker du direkte på vigo.no.  

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg. 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 27.05.2022 kl.16.32