Fotterapeut

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av de viktigste oppgavene til fotterapeuten er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko og skoveiledning er en viktig del av arbeidet. Opplæringstilbudet er et av svært få i Norge!

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Praktisk informasjon

Start VG1 oppstart høst 2020
Tid

Undervisning på dagtid fra høst 2020

Slutt Avsluttende eksamen vår 2022 (Vg3)
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Dine jobbmuligheter

 • Private klinikker/egen praksis
 • Sykehus og sykehjem/aldershjem
 • Hjemmetjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Idrett
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velværesalonger

Opplæringsløp

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli fotterapeut:

 • Vg1 Helse- og sosialfag
 • Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk
 • Vg3 Fotterapi
 • Praksis i egen klinikk på skolen
 • Yrkesfaglige fellesfag (hvis behov)

Oppstart høst 2020. Opplæringen foregår over to år med undervisning to-fire dager i uka fra høst 2020. Programfagene er Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling samt Yrkesutøvelse.

VG1 gjennomføres fra august 20 med avsluttende standpunktkarakterer i desember.

VG2 har oppstart januar 21 og avsluttes med eksamen i juni 21.

VG3 har oppstart august 21 og avsluttes med eksamen juni 22.

Dersom du fullfører og består, kan du søke om autorisasjon ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Slik jobber vi

Vi bruker ulike opplæringsmetoder som teoriundervisning, gruppearbeid, interaktivt læring og praktisk arbeid i skolens klinikk. Det legges vekt på at teori og praksis går "hånd i hånd".

Praksis

Du får all praksis du trenger i undervisningsløpet gjennom arbeid i skolens klinikk. Her får du god trening i å drifte en klinikk, samhandle med andre og kommunisere med pasienter.

Eksamen

Opplæringsløpet avsluttes med eksamen i hvert semester. Det vil være en tverrfaglig eksamen i juni 2021 og en vår 2022.

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 10.08.2020 kl.19.17