Fotterapeut

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av de viktigste oppgavene til fotterapeuten er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko og skoveiledning er en viktig del av arbeidet. Opplæringstilbudet er et av svært få i Norge!

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Elever med ungdomsrett kan fra august 22 søke seg inn på Vg2 Fotterapi når de er ferdige med vg1 Helse- og oppvekstfag i ordinær videregående opplæring. Ta kontakt med oss eller rådgiver på din skole for mer informasjon. 

Dine jobbmuligheter

Vi opplever stor etterspørsel etter fotterapeuter. Fotterapeuter jobber både på sykehjem, i hjemmetjenesten, skoleverket, i skobutikker, innenfor idrett, i bedriftshelsetjenesten og i private fotklinikker. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende. 

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli fotterapeutDu er kvalifisert for utdanning mot fotterapeut etter vg1 Helse- og oppvekst som vi starter opp i januar 22. Du er ferdig utdannet fotterapeut i juni 24. Dersom du mangler fellesfag, tar du disse i løpet av vg2 og vg3. 

Vi bruker ulike opplæringsmetoder som teoriundervisning, gruppearbeid, interaktivt læring og praktisk arbeid i skolens klinikk. Det legges vekt på at teori og praksis går "hånd i hånd". Du får all praksis du trenger i undervisningsløpet gjennom arbeid i skolens klinikk. Her får du god trening i å drifte en klinikk, samhandle med andre og kommunisere med pasienter. 

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut. Vår utdanning gir autorisasjon. Du må selv søke om autorisasjon når du har fullført og bestått vg3. 

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge anbefaler vi deg å ta vårt introkurs som starter opp i august 21. Her blir du kjent med programfagene på vg1 Helse – og oppvekst i tillegg får du opplæring i norsk, engelsk og grunnleggende ferdigheter i IKT. Gjennom yrkesfaglig fordypning blir du kjent med ulike yrker innenfor helse- og oppvekst. Etter 17 uker med introkurs begynner du på ordinær opplæring i januar. 

Innhold i opplæringsløpet

 
Vg1 Helse-og oppvekstfag  Timer(60 min)  
Helsefremmende arbeid  173
Kommunikasjon og samhandling    79
Yrkesutøvelse    79
Yrkesfaglig fordypling    94
 
Vg2 Fotterapi og ortopediteknikk  Timer (60 min)  

Helse, funksjon og bevegelse

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk

 435
Yrkesfaglig fordypning  111
 
Vg3 Fotterapi   Timer (60 min)  
Fotterapi 435
 
Vg2/Vg3  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

  81
Naturfag for helse-og oppvekst   54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap   81

Praktisk informasjon

Start VG3 oppstart august 2021 for deg som er ferdig med vg1 og vg2
Tid

Undervisning på dagtid fra høst 2021

Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

For deg som skal begynne

Start

 

  • Introkurs for elever med kort botid har oppstart august 21 (avsluttes desember 2021)
  • Vg1 oppstart januar 2022
Tid

Undervisning på dagtid 

Slutt juni 2022
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

VG2 har oppstart august 22 og avsluttes juni 23. 

VG3 har oppstart august 2og avsluttes i juni 24

 

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamenkun standpunktkaraktererde Vg2 og vg3 avsluttes med tverrfaglig eksamen i juni.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå fotterapeut hos oss, søker du direkte på vigo.no.  

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg. 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 07.06.2021 kl.19.15