Helsefagarbeider

Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere frem til 2030, så med et fagbrev som helsefagarbeider er du sikret jobb så lenge det finnes mennesker. Du kan få en trygg og god jobb, som også er en av de aller viktigste i samfunnet vårt. Vår grunnutdanning gir deg mulighet til å utdanne deg videre på fagskole.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Praktisk informasjon

Det er flere muligheter til å få fagbrev som helsefagarbeider, avhengig av bakgrunn og forutsetninger.

For de som ønsker komprimerte løp:

Komprimert løp (vg1 og vg2 over ett år)

Start Januar og august
Tid

2 dager i uka med programfag over ett år. Undervisningen starter som regel kl 0820

Fellesfagene kommer i tillegg til disse dagene.

Slutt Eksamen ett år etter oppstart, juni eller desember
Sted Nordbyen 40 i Tønsberg (på Korten) og Krokemoveien 2-4 i Sandefjord

 

For de som trenger litt lenger tid: (vg1 over ett år og vg 2 over ett år, tilsammen 2 år)

Start August og januar
Tid

Fra 2-4 dager i uka over to år (2-4 dager i uka med vg1 første året, og 2-4 dager i uka med vg2 andre året). Antall dager avhenger av om du trenger fellesfag eller ikke. Undervisningen starter som regel kl 0820

Slutt Eksamen etter to år fra oppstart, juni og desember
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten) og Krokemoveien 2-4 i Sandefjord

 

For deg som ønsker å søke voksenrett og få elevstatus, søker du om dette direkte på www.vigo.no

Vi tilbyr også fellesfagene hvis du trenger disse.

Dine jobbmuligheter

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til å jobbe i:

•        Hjemmetjenesten

•        Bo- og servicesenter og sykehjem

•        Sykehus

•        I rusomsorgen

•        Innen psykiatrien og psykisk helsevern

•        I boliger for funksjonshemmede og boliger for psykisk utviklingshemmede

•        Ved opptrenings- og behandlingssentre

•        I skole med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp

Opplæringsløp

Vi har opplæring tre steder i fylket – Nordbyen 40 i Tønsberg, Krokemoveien 2-4 i Paviljongen ved Sandefjord videregående skole i Sandefjord og ved Stavern sykehjem i samarbeid med Larvik kommune. Ved alle tre stedene tilbyr vi komprimert vg1 og vg2 over 1 år, vg3 og fellesfagene (norsk, matte, engelsk, samfunnsfag og naturfag).

De andre opplæringsløpene foregår i Tønsberg.

Trenger du å bruke litt lenger tid på utdanningen din kan vi tilby vg1 over et år og vg 2 over et år. Fellesfagene tar du samtidig med programfagene.

Hos oss får du veiledning til å velge det løpet som passer deg og din situasjon og vi gir deg den opplæringen du trenger for å få fagbrev, slik at du kan få en spennende og viktig jobb for samfunnet vårt.

Slik jobber vi

Vi legger vekt på at alle skal bli inkludert og bli sett i klassemiljøet.

Vi bruker forskjellige undervisningsmetoder som gruppearbeid, case og praktisk jobbing i egne praksisrom. På praksisrommene bruker vi arbeidsantrekk og vi samhandler med å lære praktiske oppgaver som for eksempel ta blodtrykk, måle blodsukker, mate og stelle pasienter med forskjellige diagnoser.

Praksis

Elever kan ta vg3 i skole - praksis for voksne.

Dette er en veiledet praksis i 10 måneder, men oppfølging fra skolen og med veileder ute i praksisfeltet.

Det er to praksisperioder – en i institusjon og en i hjemmetjenesten.

Denne praksisen er ulønnet.

For å gå vg3-praksis i skole må du kunne levere plattfri politiattest.

Eksamen

Opplæringsløpet for elever avsluttes med en to- dagers tverrfaglig praktisk eksamen.

Etter endt eksamen og bestått vg3-praksis for voksne kan du melde seg opp til fagprøven.

Video

 

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 14.08.2020 kl.14.18