Helsefagarbeider

Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere frem til 2030, så med et fagbrev som helsefagarbeider er du sikret jobb så lenge det finnes mennesker. Du kan få en trygg og god jobb, som også er en av de aller viktigste i samfunnet vårt. Vår grunnutdanning gir deg mulighet til å utdanne deg videre på fagskole.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Å være elev krever at du har fått voksenrett av fylkeskommunen, eller at Nav betaler for opplæringen. Vi veileder deg gjerne slik at du kan finne ut hva som er mulig for deg.

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Dine jobbmuligheter

En helsefagarbeider gir omsorg og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre. Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker, ha gode samarbeidsevner og kunne vise omsorg, vennlighet og respekt.

Helsefagarbeider jobber i hjemmetjenesten, på bo- og servicesenter, på sykehus og sykehjem, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Les mer om helsearbeiderfaget på vilbli.no. 

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli helsefagarbeider. Du er kvalifisert for utdanning i helsefagarbeiderfaget etter vg1 helse- og oppvekst. Etter vg2 Helsefagarbeider kan du også ta vg3 i skole hos oss. Da er du ferdig med opplæringen og har kun fagprøven igjen. Dersom du mangler fellesfag, tar du disse i løpet av vg1 og vg2.

Vg3 i skole

Når du har fullført og bestått vg2 Helsefagarbeider, kan du gå videre til vg3 i skole. Dette er en veiledet praksis med oppfølging fra skolen og med veileder ute i praksisfeltet. Det er to praksisperioder – en i institusjon og en i hjemmetjenesten. Denne praksisen er ulønnet. Vg3 i skole erstatter to år i lære og det stilles derfor strenge krav til oppmøte og at alle obligatoriske oppgaver er fullført og bestått.

For å gå vg3-praksis i skole må du kunne levere plettfri politiattest.

Vi tilbyr opplæring i både Sandefjord og Tønsberg og du har mulighet til å velge mellom et to-årig løp eller et løp over tre år. I det to-årige løpet tar du vg1 og vg2 på ett år. Løpet er krevende og forutsetter at du dette året jobber mye med fagene utenom undervisningen. Vi anbefaler deg å velge et løp som er tilpasset din livssituasjon og dine forkunnskaper. Hos oss får du veiledning til å velge det løpet som passer  for deg.

Opplæringen legger vekt på at alle skal bli inkludert og bli sett i klassemiljøet. Vi bruker forskjellige undervisningsmetoder som gruppearbeid, case og praktisk jobbing i egne praksisrom. På praksisrommene bruker vi arbeidsantrekk og vi samhandler med å lære praktiske oppgaver som for eksempel ta blodtrykk, måle blodsukker, og mate og stelle pasienter med forskjellige diagnoser.

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge anbefaler vi deg å ta vårt introkurs som starter opp i januar 22. Her blir du kjent med programfagene på vg1 Helse – og oppvekst i tillegg får du opplæring i norsk, engelsk og grunnleggende ferdigheter i IKT. Gjennom yrkesfaglig fordypning blir du kjent med ulike yrker innenfor helse- og oppvekst. Etter 21 uker med introkurs begynner du på ordinær opplæring i august 22.

Innhold i opplæringsløpet

Innholdet i opplæringsløpet for deg som tar utdanningen over tre år:
 
År 1  
Vg1 Helse-og oppvekstfag  Timer(60 min)  
Helsefremmende arbeid  222
Kommunikasjon og samhandling  111
Yrkesutøvelse  111
Yrkesfaglig fordypling  55,5
 
År 2  
Vg2 Helsearbeiderfag  Timer (60 min)  
Helsefremmende arbeid  277
Kommunikasjon og samhandling  84
Yrkesliv i helsearbeiderfag  84
Yrkesfaglig fordypning  55,5
 
År 3  
Vg3 Helsefagarbeider  Timer (60 min)  

Yrkesteori

 114

Opplæring i praksis

 
 
Vg1/Vg2  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

 81
Naturfag for helse-og oppvekst  54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap  81
Innholdet i opplæringsløpet for deg som tar utdanningen over to år:
År 1  
Vg1 Helse-og oppvekstfag  Timer(60 min)  
Helsefremmende arbeid  84
Kommunikasjon og samhandling  31,5
Yrkesutøvelse  31,5
Yrkesfaglig fordypling  42
Vg2 Helsearbeiderfaget  
Helsefremmende arbeid 138
Kommunikasjon og samhandling 51,5
Yrkesliv i helsearbeiderfag 51,5
Yrkesfaglig fordypning 69
 
År 2  
Vg3 Helsefagarbeider  Timer (60 min)  

Yrkesteori

 114

Opplæring i praksis

 

Mangler du fellesfag kommer disse i tillegg.

Praktisk informasjon

Komprimert løp (vg1 og vg2 over ett år)

Start

Vg1 august

Vg2 desember

Tid

Undervisningen foregår på dagtid

Slutt Juni 2022
Sted Nordbyen 40 i Tønsberg (på Korten) 

 

Ordinært løp (vg1 og vg2 over to år)

Start August
Tid

Dagtid

Slutt Juni to år etter oppstart
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten) og Krokemoveien 2-4 i Sandefjord (ved Sandefjord vgs)

Hvordan søke?

Ønsker du å gå helsefagarbeider hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg.

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamen, kun standpunktkarakterer. Vg2 avsluttes med en to- dagers tverrfaglig praktisk eksamen.

Etter bestått vg3-praksis for voksne kan du melde seg opp til fagprøven.

Video

 

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 21.04.2021 kl.09.02