Helsesekretær

Helsesekretærutdanningen hos oss er et komprimert videregående løp som gir formell kompetanse til å søke autorisasjon som godkjent helsesekretær (helsepersonell i Norge må ha norsk autorisasjon eller lisens).

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Praktisk informasjon 

Start August hvert år
Tid

Vg1 og Vg2: 3-4 dager i uka på dagtid over ett år

Vg3: 3-4 dager i uka over ett år

Trenger du fellesfag kommer dette i tillegg til dagene med programfagene.

Slutt

Eksamen på Vg1 og Vg2 er i juni ett år etter oppstart

Eksamen på Vg3 er i juni ett år etter oppstart av Vg3

Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Dine jobbmuligheter 

  • Legekontor
  • Ulike avdelinger ved sykehus
  • Kommunale og private bedriftshelsetjenester
  • I ulike kommunale tjenester

Opplæringsløp

Vanlig komprimert løp mot helsesekretær her ved Kompetansebyggeren betyr at du tar programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling samt Yrkesutøvelse på Vg1 og Vg2-nivå på 1 år med undervisning 3-4 dager i uken. Trenger du fellesfagene kommer dette i tillegg til programfagene. Dette gir grunnlag for å søke seg videre til Tannhelsesekretær (Vg3) ved Sandefjord vgs eller Apotek (Vg3) ved Nøtterøy vgs.

Videre må du ha fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og yrkesfaglig fordypning (YFF), hvor du fordyper deg i spesielle områder. (Fritak fra fellesfag kan godkjennes ved lengre arbeidserfaring eller tidligere videregående skolegang).

Vg3 Helsesekretær med programfagene Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling samt Yrkesutøvelse tas over to semester (1 år).

Slik jobber vi

Vi benytter ulike opplæringsmetoder som blant annet vanlig undervisning, prosjektarbeid, gruppearbeid og praktisk arbeid i eget praksisrom/laboratorium, hvor du får dekket de obligatoriske praksistimene du trenger.

Praksis

Praksis/hospitering utover tilbud ved skolen må du selv ordne.

Eksamen

Du må ha en tverrfaglig eksamen på Vg1/Vg2 og en tverrfaglig eksamen på Vg3.

Video

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 10.08.2020 kl.19.17