Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet. Utdanningen gir grunnlag for å utføre administrative oppgaver og laboratorie- og assistentarbeid i helsesektoren.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Dine jobbmuligheter 

Det er ofte helsesekretæren som møter pasienten først og som helsesekretær bør du like å møte nye mennesker.  Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være nøyaktig og trives med et høyt arbeidstempo.

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet.

Les mer om helsesekretæryrket på vilbli.no

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli helsesekretær. Du er kvalifisert for utdanning mot helsesekretær etter vg1 Helse- og oppvekst som vi starter opp i januar 22. Etter vg1 går du videre til vg2 Helseservice som gir grunnlag for å søke seg videre til vg3 Helsesekretær hos oss, Tannhelsesekretær (Vg3) ved Sandefjord vgs eller Apotek (Vg3) ved Nøtterøy vgs.

Hos oss er du ferdig utdannet helsesekretær i juni 24. Dersom du mangler fellesfag, tar du disse i løpet av vg2 og vg3.

Vi benytter ulike opplæringsmetoder som blant annet prosjektarbeid, gruppearbeid og praktisk arbeid i eget praksisrom/laboratorium, hvor du får dekket de obligatoriske praksistimene du trenger. I løpet av opplæringen jobber skolen for at du også skal få ulik praksiserfaring ved utplassering på både legekontor og på Sykehuset i Vestfold. Praksis/hospitering utover tilbud ved skolen må du selv ordne.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som helsesekretær. Vår utdanning gir autorisasjon. Du må selv søke om autorisasjon når du har fullført og bestått vg3.

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge anbefaler vi deg å ta vårt introkurs som starter opp i august 21. Her blir du kjent med programfagene på vg1 Helse – og oppvekst i tillegg får du opplæring i norsk, engelsk og grunnleggende ferdigheter i IKT. Gjennom yrkesfaglig fordypning blir du kjent med ulike yrker innenfor helse- og oppvekst. Etter 17 uker med introkurs begynner du på ordinær opplæring i januar.

Innhold i opplæringsløpet

Vg1 Helse-og oppvekstfag  Timer (60 min)  
Helsefremmende arbeid  173
Kommunikasjon og samhandling    79
Yrkesutøvelse    79
Yrkesfaglig fordypling    94
 
Vg2 Helseservice  Timer (60 min)  

Helse og sykdom

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i helseservicefag

 435
Yrkesfaglig fordypning  111
 
Vg3 Helsesekretær  Timer (60 min)  
Helsesekretær  586
 
Vg2/Vg3  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

  81
Naturfag for helse-og oppvekst   54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap   81

Praktisk informasjon 

Start Vg3 oppstart august 2021 for deg som er ferdig med vg1 og vg2
Tid

Undervisning på dagtid fra høst 2021

Slutt

Juni 2022

Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

For deg som skal begynne

Start

 

  • Introkurs for elever med kort botid har oppstart august 2021 (avsluttes desember 2021)
  • Vg1 opptart januar 2022
Tid

Undervisning på dagtid 

Slutt juni 2022
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamen, kun standpunktkarakterer. Både vg2 og vg3 avsluttes med tverrfaglig eksamen i juni.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå helsesekretær hos oss, søker du direkte på vigo.no.

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg.

 

Publisert: 27.11.2017 Oppdatert: 21.04.2021 kl.08.59