Hudpleier - nytt løp på Kompetansebyggeren!

Er du interessert i skjønnhet og velvære og liker å omgås mennesker, kan hudpleier være noe for deg. En hudpleier må ha kunnskap om hele kroppens funksjoner og kunne identifisere både normale og unormale tilstander hos sin klient.
Foto: GettyImages

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Elever med ungdomsrett kan, i tillegg til voksne, fra august 2022 søke seg inn på Vg2 Hudpleier når de er ferdige med vg1 Helse- og oppvekstfag i ordinær videregående opplæring. Ta kontakt med oss eller rådgiver på din skole for mer informasjon.

Dine jobbmuligheter

En hudpleier jobber ofte i små virksomheter som skjønnhetssalonger og spa-sentre, men etter hvert er det flere som også har sitt daglig virke i det offentlige helsevesenet som institusjoner og sykehjem.

Organisering av opplæringen

Vi gir opplæring i det som skal til for å bli hudpleierDu er kvalifisert for utdanning mot hudpleier etter vg1 Helse- og oppvekst som vi starter opp i januar 2022. Du er ferdig utdannet hudpleier i juni 2024. Dersom du mangler fellesfag, tar du disse i løpet av vg2 og vg3. 

Vi bruker ulike opplæringsmetoder som teoriundervisning, gruppearbeid og praktisk arbeid i skolens klinikk. Det legges vekt på å vise sammenhenger mellom teori og praksis og du får all praksis du trenger i undervisningsløpet gjennom arbeid i skolens klinikk. Det kan også være aktuelt med utplassering for å bli kjent med ulike virksomheter innenfor fagfeltet. Her får du god trening i å drifte en klinikk, samhandle med andre og kommunisere med kunder. 

Kort botid i Norge?

Dersom du har kort botid i Norge anbefaler vi deg å ta vårt introkurs som starter opp i august 21. Her blir du kjent med programfagene på vg1 Helse – og oppvekst i tillegg får du opplæring i norsk, engelsk og grunnleggende ferdigheter i IKT. Gjennom yrkesfaglig fordypning blir du kjent med ulike yrker innenfor helse- og oppvekst. Etter 17 uker med introkurs begynner du på ordinær opplæring i januar. 

Innhold i opplæringsløpet

Vg1 Helse-og oppvekstfag  Timer(60 min)  
Helsefremmende arbeid  173
Kommunikasjon og samhandling    79
Yrkesutøvelse    79
Yrkesfaglig fordypling    94
 
Vg2 Hudpleier  Timer (60 min)  

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesliv i hudpleiefag

 435
Yrkesfaglig fordypning  111
 
Vg3 Hudpleier  Timer (60 min)  
Hudpleier  586
 
Vg2/Vg3  Fellesfag  Timer (60 min)  

Matematikk 1P-Y for helse-og oppvekst

  81
Naturfag for helse-og oppvekst   54
Norsk  108
Engelsk  135
Samfunnskunnskap   81

Praktisk informasjon

Start
  • Introkurs for elever med kort botid har oppstart august 2021 (avsluttes desember 2021) 
  • Vg1 januar 2022 
Tid

Undervisning på dagtid

Slutt Juni 2022
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).


VG2 har oppstart august 2022 og avsluttes juni 2023. 

VG3 har oppstart august 202og avsluttes i juni 2024

Eksamen

På vg1 er det ikke eksamenkun standpunktkaraktererde Vg2 og vg3 avsluttes med tverrfaglig eksamen i juni.

Hvordan søke?

Ønsker du å gå hudpleierhos oss, søker du direkte på vigo.no.  

Du får da avklart om du har voksenrett og du blir automatisk registrert som søker til dette utdanningsløpet. Husk å legge inn all tidligere utdanning og praksis slik at vi kan behandle søknaden din på best mulig måte og tilby deg det utdanningsløpet som passer best for deg. 

  

Publisert: 18.04.2021 Oppdatert: 18.04.2021 kl.22.40