Studiekompetanse

Vi har tilbud innen både generell og spesiell studiekompetanse. Enkelte kurs går på kveldstid. Vi tilbyr hel- og halvårskurs.

Hvem kan søke skoleplass hos oss?

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

For voksne er det mulig å få generell studiekompetanse ved å ta bare 6 fag: norsk, engelsk, historie, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag. For å komme inn på høyskole med bare disse fagene må du fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak, og du må kunne dokumentere 5 år med utdanning, arbeid eller omsorg for egne barn. Du kan lese om disse kravene og unntakene på hjemmesidene til Samordna opptak, se 23/5 regelen. Du er selv ansvarlig for å dokumentere disse 5 årene når du søker høyskole/universitet.

Er du usikker på hvilke muligheter du har for å oppnå studiekompetanse eller hvilke fag du trenger? Ta kontakt med oss så finner vi ut av det.

Organisering av opplæringen

For deg som trenger generell studiekompetanse har du mulighet til å ta fag både på dagtid og kveldstid. De som får opplæringen finansiert av Nav kan i tillegg forbedre karakterene. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev. De fleste som trenger alle seks fagene bruker to år på opplæringen, men det er mulig å ta alle fagene på ett år dersom du ønsker det. For elever med kort botid i Norge, anbefaler vi et eget løp som går over to år.

Dagtid - ordinært løp
Fag  Timer 
Norsk  250
Engelsk  136
Matematikk 1P og 2P*  238
Naturfag  136
Historie  136
Samfunnskunnskap   91

 

Start August.
Tid Følger timeplanen.
Slutt Juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).
Dagtid - for elever med kort botid

Norskfaget organiseres over to år hvor det første året er et forberedende år i norskfaget. År to begynner du på ordinær læreplan i faget. Dersom du har høgskole/universitetsutdanning fra hjemlandet kan det være at du kun mangler norsk og engelsk for å få studiekompetanse. Sjekk hva som gjelder for deg på Samordnet opptak sine sider, eller ta kontakt med skolen.

Alle elever med kort botid i Norge anbefales å søke om særskilt språkopplæring og vil da følge egen læreplan i norsk. Elever som ikke har gått norsk grunnskole er fritatt for vurdering i sidemål.

Fag  Timer 
Norsk 1 - forberedende år 1  204
Norsk 2 - ordinær opplæring år 2  272
Engelsk -år 1  153
Engelsk- år 2  170
Matematikk 1P og 2P*  272
Naturfag  159
Historie  181
Samfunnskunnskap   91

 

Start August.
Tid Følger timeplanen.
Slutt Juni.
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).
Kveldstid

Fra august kan du ta fem av de seks fagene på kveldstid. Det forutsetter nok søkere for at tilbudene settes i gang. Dersom du ønsker å ta fag på kveldstid må du beregne mer tid til selvstudier sammenliknet med tilbudet på dagtid da det er færre undervisningstimer i fagene på som går på kveld.

 Fag Timer 
Norsk  136
Engelsk  136
Matematikk 1P og 2P*  136
Naturfag  113
Historie  113

 

Start August
Tid Følger timeplanen
Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).
Halvårskurs fra januar

Fra januar kan du ta tre av de seks fagene på et halvt år. Det forutsettes nok søkere for at tilbudet settes i gang. De som får opplæringen finansiert av Nav kan i tillegg forbedre karakterene. Du kan ta hele kurset eller enkeltfag som elev. Fagene vil gå på kveldstid.

 Fag Timer 
Matematikk 1P og 2P*  136
Naturfag  113
Samfunnskunnskap   68

 

Start Januar
Tid Følger timeplanen
Slutt Juni
Sted Nordbyen 40, Tønsberg (på Korten).
Spesiell studiekompetanse

Noen studier krever spesiell studiekompetanse med fordypning innenfor realfag. Sjekk ditt aktuelle studium om hva som kreves. Det forutsetter nok søkere for at tilbudet i det enkelte fag skal starte opp. Undervisningen vil foregå på kveld. For deg med lang reisevei kan skolen tilby deg å følge undervisningen på nett. Du må likevel påberegne noe fysisk oppmøte i forbindelse med vurderingssituasjoner.

 Fag  Timer 
Matematikk R1  136
Fysikk 1  136

 

Start August.
Tid Følger timeplanen på kveldstid
Slutt Juni

 

* Matematikk 1P og 2P

Vi tilbyr matematikk 1P og 2P, som tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse.

Dersom du tidligere har fulgt opplæring i matematikk 1 P- Y, ikke 1P, og strøket eller skal forbedre karakterer, må du være klar over at vekting av årstimer/uketimer er ulikt for disse to tilbudene, og derfor ikke kan erstattes fag for fag.

Kombinasjoner som gir generell studiekompetanse;
1P-Y og 2P-Y
1P og 2P

Nyttig informasjon

Kursene er godkjent av Lånekassen

 

Publisert: 05.10.2017 Oppdatert: 27.05.2022 kl.14.40