Kragerø videregående skole

I fokus

Oppdatering ang koronasituasjonen ved skolen

21.4.: Pr i dag er disse klassene i ventekarantene/karantene: 2IDA, 1TIA, 1TIB og 2PIA. Disse har digital undervisning hjemme fram til ny beskjed gis. Generelt er det nå en oppfordring om at elever og ansatte bruker munnbind der det ikke er mulig å holde 2 meters avstand. Dette er særlig aktuelt i gangene og felles arealer. Det er imidlertid ingen anbefaling om å bruke munnbind i undervisningssituasjoner, men dersom elever og lærere ønsker å bruke munnbind også her, er det opp til hver enkelt å avgjøre. Vi anbefaler at bruk av offentlig transport begrenses der det er mulig. De som kan kjøre selv, sykle eller gå gjør det. Bruk munnbind på bussen.

Hva det vil si å være i ventekarantene

Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning. De nye koronamutasjonene kan spre seg raskt, og derfor er det ekstra viktig å få kontroll over smitten så tidlig som mulig. Ventekarantene kan være et effektiv virkemiddel for å begrense smitten mest mulig. Ventekarantene brukes normalt for de som er nærkontakter av nærkontakter til personer som er smittet, og kun når det foreligger mistanke om mutasjon. Dette betyr det å være i ventekarantene: • Ikke gå på skole eller jobb. • Ikke ta offentlig transport. • Unngå besøk. • Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre. • Du bør få andre til å handle for deg. • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden. Du er i ventekarantene helt frem til nærkontakten din har fått negativt svar på første test.

Retningslinjer for elever som skal handle på Kiwi Kalstad:

• Bare de som skal kjøpe noe kan være i lokalet  •  Ikke gå i klynger, men 1-3 av gangen  •  Hold avstand til alle, minst 1 meter  •  Planlegg handleturen, og handle max en gang om dagen – det skal ikke være nødvendig å være i lokalene flere ganger i løpet av samme dag/ være der i alle pausene. Selv om dette kommer konkret fra Kiwi, vil disse retningslinjene også være aktuelle på andre steder der elevene skal handle mat i løpet av skoletiden.

Kalender