Kragerø videregående skole

I fokus

Mia og Lasse på verkstedet. Foto: Eline Sandhaug/KV

Pilotprosjekt på Kragerø vgs, med mål om å hindre skolefrafall!

Kragerø vgs er som eneste skole i Norge med på et internasjonalt prosjekt, der målet er å hindre skolefrafall. Bakgrunnen for at skolen er med, er at teknologi og industrifag utmerker seg med svært gode resultater. Dette både forskes det på, og videreutvikles ved at man tester ut nye metoder, slik at enda flere elever skal klare å fullføre vgs. Relasjonsbygging, tillit og variert praktisk undervisning er noe av nøkkelen til suksess. Elevene Mina og Lasse deltar også i en internasjonal og nasjonal kompetansegruppe i forbindelse med prosjektet, der de sitter sammen med studenter, lærere, forskere og beslutningstakere. Foto: Eline Sandberg/KV

Kalender

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.