Kragerø videregående skole

I fokus

Elever bakfra i gang

Skolestart skoleåret 2022-23

Velkommen til skolestart på Kragerø videregående skole onsdag 17. august. Vg1 elever møter kl 09.00. Vg2, vg3 og vg4 møter kl 12.00. Voksenopplæringen starter mandag 22. august kl 8.30. Alle elever møter ute i skolegården ved godt vær, ellers blir oppstarten i kantina i 3. etasje. VELKOMMEN til et nytt skoleår!

Koronasituasjonen på Kragerø vgs

Korona: Regjeringen har opphevet påbudet om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19 forskriften. Det betyr at elever og ansatte kan ha en normal skolehverdag. Skolen følger derfor ikke nivåene i trafikklysmodellen lenger, og vi har en skolehverdag som er lik før epidemien startet. Ellers gjelder dette: Syke personer skal ikke være på skolen. Ha god hånd- og hostehygiene. Vi vil fortsette å dele ut tester til de som ønsker det.

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender