Kragerø videregående skole

I fokus

Elever i klasserom. Foto: Ridofranz_iStock

Årets elev- og lærlingundersøkelse er i gang. En mulighet til å påvirke utviklingen i den videregående opplæringen - og til å vinne AirPods Pro!

Alle elever og lærlinger kan delta i elevundersøkelsen som er åpen for våre elever mellom 21. november og 9. desember. Undersøkelsen er anonym og det er frivillig å delta, men jo fler som svarer, jo større betydning får undersøkelsen.

Kalender

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.