Kragerø videregående skole

I fokus

Besøk med informasjon til elevene ang korona

Skolen har hatt besøk av Kragerøs ordfører, kommunelege og kommunedirektør for å få informasjon ang korona. En og en klasse gikk ut på plenen hvor de kunne sitte spredt. Det ble brukt høyttaleranlegg slik at alle kunne høre. De sa blant annet dette «Dere har vært kjempeflinke, og måttet ofre så mye! Vi forstår at dere vil treffe flere, men hold ut! Vær flinke fortsatt, til dette er over! Smitten skjer oftest blant unge ved at flere sitter i samme bil, eller er for mange samlet i sosiale sammenhenger. Mange av elevene har sittet i karantene og ventekarantene. Det er kjedelig, og går ut over de rundt dem også". Ordfører Grunde Knudsen nevnte at elevene bør tenke på at muligheten for sommerjobb kan mistes, lærlingperioden noen av dem skal ut eller andre viktige ting kan bli utsatt på grunn av uforsiktighet. Det setter ting i perspektiv. "Vi oppfordrer dere til å være få sammen på fritiden, og holde avstand. Og oppgi nærkontakter om dere blir kontaktet av smittesporingsteamet".

Hva det vil si å være i ventekarantene

Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning. De nye koronamutasjonene kan spre seg raskt, og derfor er det ekstra viktig å få kontroll over smitten så tidlig som mulig. Ventekarantene kan være et effektiv virkemiddel for å begrense smitten mest mulig. Ventekarantene brukes normalt for de som er nærkontakter av nærkontakter til personer som er smittet, og kun når det foreligger mistanke om mutasjon. Dette betyr det å være i ventekarantene: • Ikke gå på skole eller jobb. • Ikke ta offentlig transport. • Unngå besøk. • Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre. • Du bør få andre til å handle for deg. • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden. Du er i ventekarantene helt frem til nærkontakten din har fått negativt svar på første test.

Retningslinjer for elever som skal handle på Kiwi Kalstad:

• Bare de som skal kjøpe noe kan være i lokalet  •  Ikke gå i klynger, men 1-3 av gangen  •  Hold avstand til alle, minst 1 meter  •  Planlegg handleturen, og handle max en gang om dagen – det skal ikke være nødvendig å være i lokalene flere ganger i løpet av samme dag/ være der i alle pausene. Selv om dette kommer konkret fra Kiwi, vil disse retningslinjene også være aktuelle på andre steder der elevene skal handle mat i løpet av skoletiden.

Kalender