Kragerø videregående skole

I fokus

Elever bakfra i gang

Avslutning av skoleåret

Timeplanene etter påske er justert ut fra hva elevene skal ha av årstimer i fag og at eksamen er avlyst. For at man skal få en mest mulig sammenhengende periode med hele undervisningsdager, vil ukeplanene variere mer enn hva elevene er vant til, og klassene vil også ha sin siste undervisningsdag noe ulikt. F.eks. avslutter 2PI og 2HE tidligere enn de andre yrkesfagklassene pga. utplassering i bedrift og periodisering. Hvordan dette slår ut for de ulike klassene kan elevene nå sjekke ved å gå inn i timeplanene på VIS (vårt skoleadministrative system). Fredag 10. juni er det ingen undervisning. Standpunktkarakterene vil bli publisert i VIS etter kl 12.00 denne dagen. Vg3 og vg4 vil ha sin avslutning tirsdag 14. juni kl 18.00. Her vil foreldre/foresatte bli invitert med. Yrkesfag vg2 vil også ha en felles avslutning på dagtid, men tidspunkt er ikke bestemt. Torsdag 16. juni er siste skoledag, og alle elevene i vg1 og vg2 møter opp fra kl 08.15 til 11.30 for klassevise og felles avslutninger. Dette gjelder selv om man har vært ferdig med undervisningen tidligere.

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender