Kragerø videregående skole

I fokus

Skolens inngangsparti og skolegård i vårsol

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER FOR VG1 ELEVER

Mandag 19. september kl 17.00 ønsker vi foresatte for elever i utdanningsprogram for Helsefag (1HS), Teknologi- og industrifag (1TEK) og Bygg- og anleggsfag (1BA) velkommen til skolen. Onsdag 21. sept kl 18.00 er det for foresatte og elever på studiespesialisering (ST) og idrett (ID). Dere vil å få informasjon om skolen generelt, om elevenes rettigheter og plikter i videregående opplæring, vurdering og om selve opplæringstilbudet på det valgte utdanningsområdet. Samtidig vil vi presentere lærere og støtteapparatet ved skolen. Begge møtene foregår i Auditroium 1 i første etasje, bruk hovedinngang. Gratis parkering. VELKOMMEN!

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender