Kragerø videregående skole

I fokus

Skolens inngangsparti og skolegård i vårsol

FORELDRE/FORESATTE-MØTE OM RUSS OG RUSSETID ONSDAG 26.10. KL 18-20

Velkommen til skolens kantine i tredje etasje onsdag 26. oktober kl 18-20. Politi fra forebyggende enhet i Grenland, politiet i Kragerø, skolens rektor og avdelingsleder, miljøterapeut og helsesykepleier/SLT koordinator kommer. Dialogmøte for foresatte og foreldre til elever i VG1, VG2 og VG3. Det settes fokus på ansvarliggjøring av foreldre, holdninger, utenforskap, inkludering, russegrupper, pengebruk, alkohol og rusbruk, russebiler/buss, kriminalitet, skoleprestasjoner og russeutstyrs-leverandører m.m. Vi håper å se deg! Det gjelder også DITT barn!

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender