Eksamener og eksamensdatoer

I god tid før eksamen vil vi informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

 

Eksamensdager våren 2023

Kunngjøring av trekk fredag, 12. mai 2023 kl. 09.00

Dag     Dato     Fag   Forberedelse/eksamen      

Fredag 19. mai. Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Fredag 19. mai. Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig, 5t eksamen
Fredag 19. mai. Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig, 5t eksamen

Mandag 22. mai. Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig, 5t eksamen
Mandag 22. mai. Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig, 5t eksamen
Mandag 22. mai. Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, 5t eksamen

Tirsdag 23. mai. Matematikk 2P, 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. Matematikk 2P-Y, 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. Matematikk R1, 5t eksamen

Onsdag 24. mai. Politikk og menneskerettigheter, Forberedelsesdag
Onsdag 24. mai. Engelsk 1, 5t eksamen
Onsdag 24. mai. Matematikk R2, 5t eksamen

Torsdag 25. mai. Spansk II, 4t eksamen
Torsdag 25. mai. Kjemi 2, 5t eksamen
Torsdag 25. mai. Tysk II, 4t eksamen
Torsdag 25. mai. Tysk I+II, 4t eksamen
Torsdag 25. mai. Politikk og menneskerettigheter, 5t eksamen

Fredag 26. mai. Matematikk 1P, 5t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1T, 5t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1P-Y HS, 4t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1T-Y TP, 4t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1P-Y BA, 4t eksamen
Fredag 26. mai. Treningslære 1, 5t eksamen

Tirsdag 30. mai. Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. Treningslære 2, 5t eksamen

Onsdag 31. mai. Engelsk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, 5t eksamen
Onsdag 31. mai. Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, 5t eksamen

Mulig trekk til muntlig/muntlig-praktisk eksamen er 7. - 9. - 13. og 14. juni.

Slik søker du om annullering og dispensasjon etter eksamen 22. mai

Informasjon for elever som ønsker å annullere eksamen og få dispensasjon etter skriftlig eksamen 22. mai 2023

Hva har Utdanningsdirektoratet bestemt?

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Det er likevel noen kandidater som ikke omfattes av denne ordningen. Les på Udir.no om du oppfyller vilkårene for å søke.

Hva betyr annullering og dispensasjon?

Annullering og dispensasjon betyr at du som elev får skrevet ut gyldig vitnemål uten eksamenen som ble gjennomført mandag 22. mai (dersom du ellers oppfyller kravene til vitnemål).

Hvordan søker jeg som elev om dette?

Hvis du ble berørt av innloggingsproblemene denne dagen, kan du søke om annullering og dispensasjon ved å registrere deg i digitalt søknadsskjema:

Søk om annullering og dispensasjon - eleveksamen 22. mai

Hva gjør jeg hvis jeg vil beholde eksamenskarakteren selv om jeg har søkt om annullering og dispensasjon?

Sensuren går som planlagt. Det betyr at du både vil ha et dispensasjonsvedtak og en eksamenskarakter:

  • Hvis du etter å ha sett eksamensresultatet ønsker å ha eksamenskarakteren på vitnemålet likevel, må du registrere deg i dette skjemaet: https://forms.office.com/e/ydkfwPqh13 innen 25. juni kl. 23:59 (skjemaet åpner når alle har fått vedtak).

Når er frist for å søke?

Søknadsfrist for elever er 7. juni kl. 23:59. 

Hvor kan jeg lese mer om dette?

Udir.no kan du lese den fullstendige informasjonsteksten om annullering og dispensasjon for elever i forbindelse med problemene i oppstarten av eksamen 22. mai. Ta kontakt med skolen du er elev ved om du har spørsmål.

For elever som opplevde problemer under skriftlig eksamen 19. mai:

De som opplevde formelle feil under skriftlig eksamen 19. mai, skal ikke benytte det digitale skjemaet. Elever som ble berørt denne dagen må ta kontakt med skolen sin for informasjon om hvordan søknaden skal utformes og sendes til Utdanningsdirektoratet.