Eksamener og eksamensdatoer

I god tid før eksamen vil vi informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

 

Eksamensdager våren 2023

Kunngjøring av trekk fredag, 12. mai 2023 kl. 09.00

Dag     Dato     Fag                                                                                                   

Forberedelse/eksamen
Fredag 19. mai. Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Fredag 19. mai. Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig, 5t eksamen
Fredag 19. mai. Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig, 5t eksamen

Mandag 22. mai. Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig, 5t eksamen
Mandag 22. mai. Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig, 5t eksamen
Mandag 22. mai. Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, 5t eksamen

Tirsdag 23. mai. Matematikk 2P, 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. Matematikk 2P-Y, 5t eksamen
Tirsdag 23. mai. Matematikk R1, 5t eksamen

Onsdag 24. mai. Politikk og menneskerettigheter, Forberedelsesdag
Onsdag 24. mai. Engelsk 1, 5t eksamen
Onsdag 24. mai. Matematikk R2, 5t eksamen

Torsdag 25. mai. Spansk II, 4t eksamen
Torsdag 25. mai. Kjemi 2, 5t eksamen
Torsdag 25. mai. Tysk II, 4t eksamen
Torsdag 25. mai. Tysk I+II, 4t eksamen
Torsdag 25. mai. Politikk og menneskerettigheter, 5t eksamen

Fredag 26. mai. Matematikk 1P, 5t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1T, 5t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1P-Y HS, 4t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1T-Y TP, 4t eksamen
Fredag 26. mai. Matematikk 1P-Y BA, 4t eksamen
Fredag 26. mai. Treningslære 1, 5t eksamen

Tirsdag 30. mai. Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Tirsdag 30. mai. Treningslære 2, 5t eksamen

Onsdag 31. mai. Engelsk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, 5t eksamen
Onsdag 31. mai. Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, 5t eksamen

Mulig trekk til muntlig/muntlig-praktisk eksamen er 7. - 8. - 9. 13. og 14. juni.

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamenskontoret@vtfk.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 10

Mandag til fredag kl. 09-14