Elevsida

Elevsida gir elever i videregående skole tilgang på videoklipp, stegvise instrukser og annen informasjon om løsninger på dagligdagse IKT-utfordringer og bruk av Teams og Office365-verktøyene.
 
Ressursene her skal være til hjelp i situasjoner med digital hjemmeundervisning, samt bidra til å øke elevenes kompetanse i bruk av skolens digitale verktøy.
 
Elevsida er en tilleggsressurs til skolenes IKT-brukerstøtte via servicedesk@vtfk.no.

Tilgang til Elevsida forutsetter innlogging med VTFK-brukerkonto.

Elevsida

Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020 kl.16.51